Editorial

" Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida." Anonimo

La urgència d’actuacions necessàries per a canviar la insostenibilitat del nostre model de desenvolupament fa que el Desenvolupament Sostenible sigui un dels reptes més grans per als professionals d’aquest segle. Existeix per tant espai per a la innovació. No podem continuar formant professionals com fins ara. Tot i que els hi proporcionem coneixements bàsics de medi ambient, societat i economia aquests no seran suficients per a resoldre els reptes que planteja el Desenvolupament Sostenible en el mon.

Hem de pensar que els futurs professionals seguiran estan en posicions d’alta responsabilitat davant la societat, participant activament en el desenvolupament de la comunitat, i creant polítiques ambientals i socials a nivell local, regional, nacional e internacional. Es per això que han de ésser capaços d’entendre i en el seu cas, desenvolupar els vincles existents entre els coneixements adquirits, el medi ambient i la societat, així com les repercussions de les seves actuacions professionals en la comunitat.

Per tant, es fa necessari integrar totes les dimensions del problema en la nova formació integral dels professionals desenvolupant habilitats en l’estudiant que li permetin treballar de forma interdisciplinària. De igual manera és necessari el desenvolupament de les seves habilitats de comunicació, liderat i capacitat de valoració d’actuacions a llarg plaç, etc...

L’oportunitat existent a Europa gràcies a la transició que està propiciant l’Espai Europeu d’Educació Superior, és una possibilitat per a que les Universitats s’actualitzin incloent com a part de la formació dels seus estudiants els conceptes derivats del Desenvolupament Sostenible.

Seran necessàries moltes modificacions en els plans d’estudi, possiblement noves titulacions, i sobre tot un gran canvi conceptual paradigmàtic i metodològic a la Universitat.

Summary