Editorial

"La Terra és una, però el món no l’és. Tots depenem d’una biosfera per a mantenir-nos amb vida. Tot i això, cada comunitat, cada país lluita per a sobreviure i prosperar sense preocupar-se dels efectes que causa en els demés. Alguns consumeixen els recursos de la terra a un ritme que poc deixarà a les generacions futures. Altres, molt més numerosos, consumeixen molt poc i arrastren una vida de fam i misèria, enfermetats i mort prematura." Informe Brundtland

Quan en un futur les properes generacions mirin cap al passat, cap a la nostra època, i fagin una crònica del temps que vivim avui, es preguntaran com una societat amb tanta riquesa material, tants coneixements científics i gran capacitat tecnològica, mai puguéssin resoldre de forma efectiva els problemes que afectaven a les majories. Es trobaran en el seu reconte històric amb un món plagat de desigualtats e inequitat. Un sistema econòmic que va devastar els recursos naturals, va explotar els éssers humans i obligà a traves del poder econòmic a modificar a la seva necessitat les politiques públiques d’interès, tant als paisos industrialitzats com no industrialitzats, pels seus interessos particulars.

Avui en dia, molts es pregunten per què és necessari el Desenvolupament Sostenible, i probablement la nostra impossibilitat de concebre de manera conjunta la complexa problemàtica de la nostra societat ens impedeix plantejar de manera convincent els arguments que el justifiquen, però la urgent necessitat d’un nou model de societat més justa i equitativa es fa cada cop més evident.

La problemàtica de la salut, objecte central d’aquest número de Ide@sostenible, és una d’aquestes evidencies tangibles de la crisis de la nostra societat actual.

Milions de persones afectades per problemes de salut per als quals ja existiesen els recursos i coneixements necessaris i suficients per a la seva resolució ens demostren que més que ciencia i tecnologia, es necesita desenvolupar una nova consciència que serveixi de llavor per a que futures generacions, esperem no molt llunyanes en el temps, s’aproximin a nous models de desenvolupament i pugui surgir una nova concepció d’humanitat.

Ide@Sostenible s’adhereix a la Universitat Politècnica de Catalunya mostrant el seu rebuig als atentats terroristes de l’11 de Març a Madrid.

Summary

 • Arquitectura i salut 

  Echave, Cynthia; López de Asiaín Alberich, María (2005-05-30T16:01:00Z)
  Article
  Open Access
  L'arquitectura acompleix una funció bàsica de reproducció espacial a partir de la disposició d'elements delimitants que separen i al mateix temps relacionen l'espai exterior amb l'interior.
 • Malaties infeccioses emergents i innovació tecnològica 

  Arrizabalaga, Jon (2005-05-31T07:37:09Z)
  Article
  Open Access
  Les malalties infeccioses sónel grup d'afeccions de més gran impacte a la Història de la Humanitat i encara avui segueixen constituint el principal motiu de les preocupacions sanitàries per a bona part de les col·lectivitats ...
 • Medicina tropical: ¿Realidad científica o estratégia goepolítica? 

  Valderrama Hernández, Rafael (2005-10-06T14:57:56Z)
  Article
  Open Access
  Tròpic, naturalesa tropical, malalties tropicals i medicina tropical, significats sense significants, són conceptes influenciats en el decurs dels successos per postures, ideologies i interessos —socials, econòmics, ...
 • Laboratori real 1: estratègia de diseny per a un campus sostenible 

  Pujadas Garriga, Marta (2005-10-06T14:58:12Z)
  Article
  Open Access
  El projecte Laboratori REAL (Recerca per a l’Excel·lència AmbientaL del Campus del Baix Llobregat) que tot estimulant la recerca intenta introduir l’alumnat en l’estudi del medi ambient, per trobar solucions a disfuncions ...
 • Una nueva peste urbana 

  López de Asiaín, Jaime (2005-10-06T14:58:29Z)
  Article
  Open Access
  Una família pestífera important és la que afecta a lo visual: cartells lluminosos de totes classes i tamanys, anuncis desproporcionats i cridaners, anuncis comercials que oculten i destrossen façanes, escaparats pintats ...
 • La acción de tutela, el medio ambiente y la salud 

  Zárate Yepes, Carlos Alberto (2005-10-06T14:58:43Z)
  Article
  Open Access
  Des del 5 de juny de 1991 una nova constitució ens regeix a Colòmbia. Entre les seves característiques més importants es troba el fet d’ésser participativa, garantista, procesal i verda. Tot això contribueix a que el nostre ...