Summary

 • La gestión de la mejora e innovación en la enseñanza universitaria 

  Rodríguez Espinar, Sebastián (2008-02-07)
  Conference lecture
  Open Access
 • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

  Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (2008-02-07)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
 • Virtualització de l'assignatura: accés i ús de la informació per al treball científic 

  Armengol, Jesús; Roca Lefler, Marta (2008-02-07)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Es presenta el projecte de virtualització de les activitats formatives per a l’adquisició de les habilitats informacionals, impulsat pel Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC i que ha comptat amb la participació ...
 • Eines didàctiques multimèdia per a la capacitació en l’ús de programaris de simulació de mecanismes 

  Puig, Joan; Jordi Nebot, Lluïsa; Cardona, Salvador; Clos Costa, Daniel (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  La simulació i l’anàlisi de mecanismes és una eina molt important en el camp de l’enginyeria, especialment per al disseny mecànic. En el mercat, existeixen molts programes de simulació de mecanismes però generalment estan ...
 • Creació d’un fons multimèdia per al seguiment de les assignatures relacionades amb les màquines 

  Puig, Joan; Jordi Nebot, Lluïsa; Cardona, Salvador; Clos Costa, Daniel; Sararols Figueras, Miquel (2008-02-07)
  Review
  Open Access
  L’ensenyament de les assignatures relacionades amb l’àmbit de les màquines necessita d’una visió espacial i temporal per part de l’alumnat, ja que es requereix saber com és cada màquina i com es mou, que no sempre és ...
 • Automatització i programació dels fulls de càlcul 

  Casabó, Jordi; Jacas Moral, Juan; Gómez, Joan; Roset Calzada, Jaime; Tomás Belenguer, María Santos (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  En la “Convocatòria d’ajuts per a projectes de millora de l’any 2003/2004” presentàvem el projecte “Temes de càlcul numèric amb el full de càlcul”. Amb aquell projecte proposàvem la utilització dels fulls de càlcul com ...
 • Fichas interactivas para el aprendizaje de la teoría de sistemas Lineales 

  Dòria Cerezo, Arnau; Costa Castelló, Ramon; Mañanas Villanueva, Miguel Ángel (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  En este trabajo se presentan los resultados del proyecto llevado a cabo en el periodo 2005-2007 con el fin de diseñar un conjunto de fichas interactivas que faciliten el estudio de la teoría de sistemas lineales y sirvan ...
 • Per a la millora de la qualitat docent en l'automàtica a la upc 

  Masip, Albert; Escobet Canal, Teresa; Comasòlivas Font, Ramon; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Pérez, Ramón; Quevedo Casín, Joseba Jokin; Argelaguet Isanta, María Rosa; Contreras, Josep (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  El projecte realitzat aporta millores de qualitat docent en la Regulació Automàtica a través de diferents accions en format multimèdia. En aquest treball han participat professors dels centres educatius de la UPC ubicats ...
 • Sistema de autoevaluación y evaluación continuada del grado de aprendizaje del alumnado, mediante metodologias de portafolio electrónico del/la estudiante. 

  Bueno, Inma; Sheila, Cabanillas; Fernández, Javier; García Carrillo, Àgueda (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  Diseño e implantación de un Campus Virtual y de un portafolio electrónico de auto-evaluación continuada del aprendizaje del/la alumno/a, mediante la plataforma informática Moodle, para la asignatura de Proyectos de la ...
 • Automàtica i sostenibilitat 

  Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda; Gámiz, Juan; Domingo Peña, Joan; Martínez García, Herminio (2008-02-07)
  Article
  Open Access
  L’ambientalització curricular és la integració entre les matèries pròpies d'una titulació i la conscienciació pel medi natural i les persones que l'habiten. Això suposa un canvi global en el plantejament, els continguts ...
 • Eina interactiva per a l'autoaprenentatge del formigó estructural 

  Molins i Borrell, Climent; Marí, Antonio R. (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  L’objectiu principal de l’assignatura Estructures de Formigó, que s’imparteix a quart curs d’enginyeria de camins, canals i ports és que l’estudiant sigui capaç de dissenyar les estructures de formigó, amb el seu ampli ...
 • Mòduls multimèdia com a suport per l'aprenentatge de l'acústica 

  Pejuan Alcobé, Arcadi; Novell Enrech, Montserrat H.; Bohigas Janoher, Xavier; Jaen Herbera, Javier (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  La finalitat del projecte era elaborar material en forma de mòduls multimèdia disponibles a través de la xarxa, que incloguessin continguts de física (fenòmens oscil·latoris i ondulatoris) relacionats amb l’acústica, com ...
 • Estructura docent en titulacions d’enginyeria per a facilitar la introducció de metodologies actives en la transició a l’espai europeu d’educació superior 

  Ponsa Asensio, Pere; Román, José Antonio; Díaz Boladeras, Marta; Vives, Josep Ferran (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  El present treball resumeix una proposta dins l’estructura docent de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, en l’eix de la qualitat en la docència del seu pla estratègic, per a impulsar la ...
 • Qüestionaris d’autoavaluació a través del campus digital: una eina d’aprenentatge. 

  Rallo Capdevila, Miguel; Sabater Pruna, M. Assumpta; Navarro, Teresa; Álvarez, María José; Forcada Plaza, Santiago; Jiménez, María José; Monsó Burgués, Enrique P.J. (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  Amb l’objectiu de validar els qüestionaris d’autoavaluació com a eina d’aprenentatge s’ha incorporat aquesta activitat a un total de 10 assignatures diferents de matemàtiques de l’EUETIT i de l’EUOOT durant els ...
 • Experiència d'aprenentatge basat en problemes en l'assignatura de tecnologia òptica I 

  Martínez, Joan A.; Lupón Bas, Marta; Fransoy Bel, Marta; Caum Aregay, Jesús; Royo Royo, Santiago (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  Per tal d'adaptar la Tecnologia Òptica I a l'Espai Europeu d'Educació Superior, s'està portant a terme una experiència que implica aplicar estratègies d'aprenentatge basat en problemes (PBL) i alguns elements ...
 • Experiència de portafoli docent i d’autoavaluació en les pràctiques de tecnologia òptica II 

  Fransoy Bel, Marta; Lupón Bas, Marta; Martínez, Joan A.; Royo Royo, Santiago; Caum Aregay, Jesús (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  En les pràctiques de Tecnologia Òptica II hem implantat tècniques de seguiment basades en el portafoli de l’estudiant, i una metodologia automàtica d’autoavaluació amb criteris objectius que permetin a l’estudiant ...
 • Experiència d'aprenentatge cooperatiu en l'assignatura de lents oftàlmiques 

  Royo Royo, Santiago; Caum Aregay, Jesús; Martínez, Joan A.; Fransoy Bel, Marta; Lupón Bas, Marta (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  Per tal d'adaptar les Lents Oftàlmiques a l' Espai Europeu d’ Educació Superior, s' ha endegat una experiència que aplica tècniques d'aprenentatge cooperatiu a les pràctiques de l'assignatura per afavorir el desenvolupament ...
 • Adaptació de l’ensenyament semipresencial dels mètodes numèrics dins del marc del sistema ects 

  Sarrate Ramos, Josep; Rodríguez Ferran, Antonio; Fernández Méndez, Sonia; Sevilla Cárdenas, Rubén; Rozados, Oriol; Díez, Pedro; Huerta, Antonio (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  En l’actualitat els mètodes numèrics s’han consolidat com una disciplina horitzontal en l’àmbit de l’enginyeria civil. En aquest sentit, les assignatures bàsiques relacionades directament amb els mètodes numèrics han ...
 • Estratègies didàctiques per a l’ambientalització curricular 

  Segalàs Coral, Jordi; Motrel, Ana Paula; Ferrer Balas, Dídac (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  Cada vegada més, el compromís de les institucions d’educació superior cap a la formació d’un desenvolupament sostenible queda reflectit en els requisits relacionats amb la sostenibilitat, que cada cop estan imposant amb ...
 • EEES: adeqüació de les metodologies docents i consolidació de les tutoritzacions on-line a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

  Griful Ponsati, Eulàlia; Mudarra López, Miguel; Amer Ramon, Rafael; Andreu Terrén, Glòria; Astals Coma, Francesc; Capdevila Pagés, Ramón; Cortes, Pilar; Doménech, Josep Maria; Gassó Domingo, Santiago; Ferrari Padrós, Emanuele; Font, Josep Lluís; Salán Ballesteros, Maria Núria; Victori Companys, Joan (2008-02-07)
  Article
  Open Access
  L'índex d'estudiants exclosos durant la fase selectiva ha estat un tema de preocupació per part dels equips directius, i els estudis que s'han fet indiquen que són comparables a d'altres titulacions de la UPC. Per tal ...
 • Adaptación de las asignaturas de construcción del departamento de construcciones arquitectónicas II al nuevo concepto de los créditos europeos de educación superior y del campus virtual Atenea 

  Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Gómez, Consolación (2008-02-07)
  Article
  Open Access
  La finalidad del presente trabajo es la adaptación a los nuevos criterios estándares (EEES) de valoración, de trabajo por parte del alumno y de guía por parte del profesor, de las asignaturas de Construcción del Departamento ...
 • Títol del projecte que es presenta a la Jornada portal historiaenobres 

  Álvarez Prozorovich, Fernando V.; Torre, Jimena; Martínez, Pablo; Hostench, Oriol (2008-02-07)
  Article
  Open Access
  El projecte ha consistit en la construcció d'un portal en Internet per als estudiants d'Història de l'Arquitectura II i III amb el doble objectiu de mostrar els treballs més destacats i compartir aquesta informació per ...
 • Technological oportunities projects developement 

  Solé Parellada, Francesc (2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  Els investigadors tenen bones idees per a dur a la pràctica, però no acostumen a tenir coneixement de pràctiques empresarials, i de com convertir la idea en producte atractiu comercialment. Els sèniors, que tenen major ...
 • Avalquim on line! 

  Almajano Pablos, María Pilar; Calvet Tarragona, Aureli; Guaus Guerrero, Ester; Carrillo, Fernando; Gorchs Altarriba, Roser (2008-02-22T14:40:30Z)
  Article
  Open Access
  Se ha diseñado un itinerario de aprendizaje en el que se han incorporado nuevas metodologías docentes (aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas) y que podría responder a las exigencias establecidas por ...
 • Avalquim on line!: Herramienta autoaprendizaje y autoevaluación de química 

  Almajano Pablos, María Pilar; Tortosa Moreno, Montserrat; Gorchs Altarriba, Roser; Calvet Tarragona, Aureli (2008-04-22T14:44:02Z)
  Conference report
  Open Access
  La web de avalquim está diseñada para facilitar la autoevaluación y el autoaprendizaje de alumnos de Química de primeros cursos: · autoevaluación: resolución de exámenes generados de forma aleatoria. Los exámenes están ...