Summary

 • Índex 

  Qüestiió (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-03)
  Review
  Open Access
 • Sobre la comparació estadística de corbes experimentals 

  Cuadras, C.M. (Carlos Maria) (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-03)
  Article
  Open Access
  En aquest treball es proposa un mètode d'anàlisi de la variància per a resoldre el problema de comparar dues corbes experimentals. La comparació s'estudia per els següents casos: global, parcial, per punts i per intervals. El ...
 • Una mostra esbiaixada: estimació resultats electorals. Metodologia 

  Canals i Cabiró, Josep M. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-03)
  Article
  Open Access
  Es descriu un mètode de selecció de mostres utilitzant l'Ànalisi en Components Principals Normades. S'aplica al cas de selecció de Meses Electorals per tal de realitzar estimacions que ràpides al començament de l'escrutini. ...
 • Estratègia de comanda d’un pas endavant per a algorismes d’assignació de tasques en un monoprocessador treballant en temps real crític 

  Julvé, D. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-03)
  Article
  Open Access
  Aquest article presenta una discussió teòrica sobre una estratègia de comanda subòptima aplicada a un procés de Markov per a una funció de cost cumulativa associada a canvis d'estat en el procés. Es demostra que partint ...
 • Optimització amb horitzons passat i futur, mòbils i limitats 

  Aguilar Martín, Josep; Tantawy, O. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-03)
  Article
  Open Access
  En aquest article ens proposem d'estudiar el funcionament de processos d'optimització que fan dependre l'acció present d'una informació a un temps passat finit, i d'un criteri de qualitat avaluat sobre un horitzó futur, ...
 • Estimació de paràmetres de sistemes dinàmics utilitzant tècniques de filtratge 

  Brunet Crosa, Pere (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-03)
  Article
  Open Access
  El control de sistemes és tant més acurat com més precís és el model matemàtic del sistema controlat. En molts casos, això només es pot aconseguir amb un algorisme d'estimació en temps real dels seus paràmetres; i quan el ...