QÜESTIIÓ (ISSN 0210-8054, e-ISSN 2013-8849) és una publicació d'originals sotmesos a una avaluació prèvia en seccions dedicades a l'estadística oficial, l'estadística general, la investigació operativa i la biometria, així com treballs docents, problemes, comentaris de llibres i ressenyes d'activitats institucionals a l'entorn de l'estadística i la investigació operativa, així com recensions de nou programari en aquests àmbits. L'any 2003 la revista fou continuada per SORT (ISSN 1696-2281).

QÜESTIIÓ (ISSN 0210-8054, eISSN 2013-8849) publishes original articles submitted to peer review in those sections dedicated to Official Statistics, General Statistics, Operations Research, and Biometrics. It has also been publishing educational applictions, problems, and reviews of books and software, as well as institutional announcements of activities that take place in the fields of statistics and operations research, especially in Catalonia. The third series of QÜESTIIÓ materializes in the journal SORT (ISSN 1696-2281, e-ISSN 2013-8849), published from year 2003.

Títols variants / Journal titles:

 • Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (1992-2002).

 • Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informàtica i Investigació Operativa (1977-1991).

Periodicitat / Frequency:

 • Quadrimestral (1986-2002).

 • Trimestral (1977-1985).

Patrocinadors / Sponsors:

Editors / Publishers:

 • Institut d'Estadística de Catalunya - IdesCat (1992-2002), amb el patrocini de la UPC, UAB, UB, UdG i la International Biometric Society.

 • Universitat Politècnica de Catalunya - UPC (1986-1991).

 • Universitat Politècnica de Barcelona - UPB (1977-1986).

Dipòsit Legal / Legal Deposit: B-46.085-1977

ISSN.: 0210-8054

e-ISSN.: 2013-8849

Web site: https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/3770

e-ISSN: 2013-8849

DL:

(versió electrònica)

Collections in this community

Recent Submissions

 • Problemes proposats 

  Cuesta, J.; Ocaña, Jordi; Ruiz Espejo, M. (Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1989)
  Article
  Open Access
 • Problemes proposats 

  Oller, Josep Mª (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1987)
  Article
  Open Access
 • Solucions als problemes proposats al volum 11 Nº 2 

  Satorra, A.; Cuadras, C.M. (Carlos Maria); Oller, Josep Mª; Ocaña, Jordi (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1987)
  Article
  Open Access
 • Comentaris de llibre 

  Cuadras, C.M. (Carlos Maria) (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1987)
  Article
  Open Access
  Comentari del llibre: L. Lebart, S. Morineau, J.P.Fénelon. Tratamiento estadístico de datos métodos y programas. Marcombo.
 • La enseñanza del diseño de experimentos en ingeniería: algunas experiencias prácticas 

  Peña Sánchez de Rivera, Daniel; Molina, C.; Cordero, M. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1987)
  Article
  Open Access
  Este trabajo presenta nuestras experiencias enseñando diseño de experimentos en una Escuela de Ingenieros. Un objetivo del curso ha sido proporcionar a los estudiantes experiencias en la investigación empírica mediante la ...
 • Secció docent i problemes 

  Neudecker, Heinz; Cuadras, C.M. (Carlos Maria) (Institut d'Estadística de Catalunya, 2001)
  Article
  Open Access
 • Secció docent i problemes 

  Neudecker, Heinz; Schagen, Cesaro; Cuadras, C.M. (Carlos Maria); Cuadras, D. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2000)
  Article
  Open Access
 • Secció docent i problemes 

  Cuadras, C.M. (Carlos Maria) (Institut d''Estadística de Catalunya, 1997)
  Article
  Open Access
 • Comentaris de llibres 

  Castillo, Joan del; Aluja Banet, Tomàs (Institut d'Estadística de Catalunya, 2002)
  Article
  Open Access
 • Referència d'avaluadors i col·laboradors de Qüestiió: 1987-1997 

  Unknown author (Institut d'Estad'istica de Catalunya, 1997)
  Article
  Open Access
 • Secció docent i problemes 

  Cuadras, C.M. (Carlos Maria) (Institut d'Estadística de Catalunya, 2002)
  Article
  Open Access
 • Referència d'articles per matèries 

  Unknown author (Institut d'Estadísica de Catalunya, 1997)
  Article
  Open Access

View more