SORT (ISSN 1696-2281, eISSN 2013-8830) és una publicació semestral d'àmbit internacional editada per l'Idescat a partir de l'any 2003. Publicada íntegrament en anglès (amb resums en català). SORT promou la publicació d'articles originals d'estadística aplicada i metodologia estadística, investigació operativa, estadística oficial i biometria, així com la recensió de llibres i altres publicacions en aquests àmbits. SORT representa la tercera sèrie de QÜESTIIÓ (ISSN 0210-8054, eISSN 2013-8849), publicada des del 1977 fins al 2002.

SORT (ISSN 1696-2281, eISSN 2013-8830) is an international journal launched in 2003 and published twice-yearly. It is edited by he Statistical Institute of Catalonia (Idescat) in English (with abstracts in catalan). SORT promotes the publication of original articles of a methodological or applied nature on statistics, operations research, official statistics and biometrics as well as book reviews. SORT represents the third series of the QÜESTIIÓ (ISSN 0210-8054, eISSN 2013-8849), published since 1977 until 2002.

Patrocinadors / Sponsors:

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat de Barcelona

Universitat Autonòma de Barcelona

Universitat de Girona

Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria (col·laboració / co-operation)

Editor / Publisher:

Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya). Via Laietana, 58 - 08003 Barcelona. SPAIN. Tel. +34−93.412.09.24 — Fax +34−93.412.31.45. sort@idescat.net

Cap d'edició / Editor in chief:

Montserrat Guillén (Universitat de Barcelona)

Editors executius / Executive editors:

Guadalupe Gómez (Universitat Politècnica de Catalunya)

Esteve Codina (Universitat Politècnica de Catalunya)

Pere Puig (Universitat Autònoma de Barcelona)

Enric Ripoll (Institut d'Estadística de Catalunya)

Albert Sorribas (Universitat de Lleida)

Consell editor / E ditorial Advisory Committee:

 • John Aitchison (University of Glasgow, Dept. of Statistics)

 • Jesús R. Artalejo (Universidad Complutense, Dpto. de Estadística e Investigación Operativa)

 • Manuel Artís (Universitat de Barcelona, Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola)

 • Jaume Barceló (Universitat Politècnica de Catalunya, Dept. d'Estadística i Investigació Operativa)

 • M Jesús Bayarri (Universitat de València, Dept. d'Estadística i Investigació Operativa)

 • Eduard Bonet (ESADE-Universitat Ramon Llull, Dept. de Mètodes Quantitatius)

 • Carles M. Cuadras (Universitat de Barcelona, Dept. d'Estadística (Past Editor in Chief 2003–2006)

 • Josep Domingo-Ferrer (Universitat Rovira i Virgili, Dept. d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques)

 • Laureano F. Escudero (Universidad Miguel Hernández, Centro de Investigación Operativa)

 • Francisco R. Fernández (Universidad de Sevilla, Dpto. de Estadística e Investigación Operativa)

 • Josep Fortiana (Universitat de Barcelona, Dept. d'Estadística)

 • Robert Garfinkel (University of Connecticut, Dept. of Operations and Information Management)

 • Ubaldo G. Palomares (Universidad Simón Bolívar, Dpto. de Procesos y Sistemas)

 • Montserrat Herrador (Instituto Nacional de Estadística)

 • Maria Jolis (Universitat Autònoma de Barcelona, Dept. de Matemàtiques)

 • Pierre Joly (École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information)

 • Wojtek J. Krzanowski (University of Exeter, Dept. of Statistics and Operational Research)

 • Stephen Lagakos (University of Harvard, Dept. of Biostatistics)

 • Ludovic Lebart (Centre Nationale de la Recherche Scientifique)

 • Manuel Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, Dept. d'Estadística i Investigació Operativa)

 • Heinz Neudecker (University of Amsterdam, Dept. of Econometrics)

 • Josep M. Oller (Universitat de Barcelona, Dept. d'Estadística)

 • Javier Prieto (Universidad Carlos III de Madrid, Dpto. de Estadística y Econometría)

 • C. Radhakrishna Rao (Penn State University, Center for Multivariate Analysis)

 • Albert Satorra (Universitat Pompeu Fabra, Dept. d'Economia i Empresa)

 • Michael Stephens (Simon Fraser University, Dept. of Statistics & Actuarial Science)

 • Santiago Thió (Universitat de Girona, Dept. d'Informàtica i Matemàtica Aplicada)

 • Vladimir Zaiats (Universitat de Vic, Dept. d'Informàtica i Matemàtica)

Dipòsit Legal / Legal Deposit: B-46.085-1977

I.S.S.N.: 1696-2281

e-I.S.S.N.: 2013-8830

Web site: https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/3717

e-ISSN: 2013-8830

DL:

(versió electrònica)

Recent Submissions

View more