Summary

 • La sostenibilitat i l'ensenyament dels accionaments elèctrics 

  Martínez Piera, Eusebio; Andrada Gascón, Pedro; Sánchez López, José Antonio; Torrent Burgués, Marcel (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Avui en dia, la selecció de motors i d’accionaments elèctrics per una aplicació específica requereix d’un coneixement exhaustiu de l’aplicació en qüestió, d’una sòlida base sobre la seva constitució i funcionament però, a ...
 • Investigació i recerca en sostenibilitat i eficiència energètica dels edificis 

  Alavedra Ribot, Pere; Calvet Puig, Maria Dolors; Cuerva Contreras, Eva (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’elevat consum d’energia dels edificis representa un problema que no és possible d’assumir a llarg termini sense considerar mesures d’estalvi i eficiència energètica com a eines bàsiques cap al desenvolupament sostenible. És ...
 • Les avaluacions d'impacte ambiental de les infrastructures viàries: una aproximació interdisciplinar 

  Garola Crespo, Àlvar; Magrinyà Torner, Francesc; Mayorga Cárdenas, Miguel Yuri; Navas Ferrer, Teresa (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En el marc del Departament d’Infraestructures del Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha format un grup de professors interessats en una anàlisi territorial des de les infraestructures viàries, ...
 • Concurs d'idees ambientals i sostenibles de la UPC 

  Arimany Castellà, Jordi (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  El Concurs d’ Idees Ambientals de la UPC es va crear ara fa 10 anys arrel del naixement del Pla de Medi Ambient de la UPC, que va estar la primera resposta de la universitat per afrontar el repte de reduir l’ impacte ...
 • Experiències en una assignatura optativa no convencional: introducció als nous materials a l'arquitectura 

  Cusidó Fàbregas, Joan Antoni (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’assignatura “Introducció de Nous Materials a l’Arquitectura” de 5 crèdits es realitza al segon quadrimestre del pla d’estudis vigents de l’ETSAV per a alumnes matriculats a partir del 5 quadrimestre. Aquesta assignatura ...
 • Energia per al desenvolupament humà sostenible 

  Velo García, Enrique (2007-07-12)
  Conference lecture / Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Descripció de les activitats formatives realitzades per l'autor, amb el suport d'Enginyeria Sense Fronteres, sobre energia i desenvolupament humà sostenible.
 • Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà a la UPC 

  Velo García, Enrique; Magrinyà Torner, Francesc; Pérez Foguet, Agustí (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Descripció del Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH)de la UPC i les seves activitats.
 • Sostenibilitat en el transport: optimització del consum de combustible 

  Llumà Fuentes, Jordi; Manzanares Brotons, Manuel (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La reducció del dispendi d’energia d’un vehicle es pot minimitzar mitjançant un ús adequat del sistema propulsor. El mètode desenvolupat implica l’elaboració d’un model numèric del vehicle i una descripció matemàtica de ...
 • El rol de la universitat a la societat en el desenvolupament sostenible des d'una perspectiva de canvi sistèmic: el cas de la UPC 

  Ferrer Balas, Dídac; Buckland, Heloise; Mingo Esteban, Mireia de (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La UPC, després de 2 plans de medi ambient [4-7], ha aprovat el Pla UPC Sostenible 2015 (UPC2015) [8], dissenyat a partir d’un procés participatiu, involucrant actors interns i externs i amb un nou enfocament. Aquest ...
 • Realització de projectes final de carrera lligats a estades a ONGD peruanes 

  Batet Miracle, Lluís (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  S’ha presentat en aquesta ponència una experiència formativa que va més enllà d’aquest enfocament i incorpora la formació tecnològica en enginyeria i la participació activa en projectes de desenvolupament, que permet ...
 • Experiències mediambientals a l'EPSEM. Implantació d'un EMAS 

  Busquets Rubio, Pere; Cortés, Carolina; Navarro Antúnez, Ramón (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquesta ponència presenta les experiències mediambientals que s’han portat a terme al llarg del temps a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). Es posa especial èmfasi en la implantació d’un Sistema ...
 • Educación para el desarrollo sostenible entre educación para el desarrollo y educación ambiental: apuntes para un debate 

  Michelutti, Enrico; Pérez Foguet, Agustí (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La ponencia se coloca en el área de “Innovación de la docencia”, intentando de definir interrelaciones entre Educación para el Desarrollo (EpD), Educación Ambiental (EA) y para el Desarrollo Sostenible (EpDS). El rol de ...
 • Gestió de l’aigua en el creixement de les ciutats 

  Alavedra Ribot, Pere; Calvet Puig, Maria Dolors; Cuerva Contreras, Eva (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En el marc de l’assignatura d’Urbanisme i Serveis Urbans, en els darrers anys, fem especial incidència en la gestió de l’aigua en la urbanització de la ciutat tant en les zones habitades com en els polígons industrials.
 • Educació i desenvolupament humà sostenible: l'exemple de l'impacte mediambiental en el transport de mercaderies 

  Martínez de Osés, Francesc Xavier; Castells Sanabra, Marcel·la (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Es descriu una experiència docent relacionada amb l’eficiència del transport de mercaderies i el seu impacte mediambiental a partir de la recerca que han estat desenvolupant els darrers anys.
 • Bloc d'optativitat d'enginyeria i sostenibilitat a l'EUETIT 

  Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz; Sabater Pruna, M. Assumpta; Martínez Magaña, Juan (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En aquesta ponència es presenta el bloc d’optativitat de l’EUETIT titulat Enginyeria i sostenibilitat, que està format per tres assignatures de 5 ECTS cadascuna i s’ofereix a les sis titulacions de l’Escola.
 • Educació en valors per a estudiants d'enginyeria 

  Riba Civil, Alexandre (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquest treball persegueix dos objectius: resaltar que els valors ètics no poden faltar en la formació dels enginyers, i explicar l’experiència d’educació en valors a la UPC dins d’una ALE.
 • Portal Sostenibilitat: o com convertir la necessitat en virtud 

  Carrera Gallissà, Enric (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  S'analitza el procés de creació del Portal Sostenibilitat de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC.
 • Sostenibilidad y cooperación 

  Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio (2007-07-12T09:31:46Z)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La presente ponencia se enmarca en el bloque temático del congreso de inovación docente. El objetivo es explicar la experiencia docente realizada des de dos asignaturas de libre elección que se imparten en la Escuela ...
 • Ingeniería ambiental apropiada para los Objetivos del Milenio. Mesiano Sostenible 2015 

  Archetti, Camila; Zolezzi, Guido; Pérez Foguet, Agustí (2007-07-12T10:06:06Z)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  The communication expresses the necessity to have curricula builded in the perspective of the achievement of the Millennium Development Goals.
 • Una proposta de crèdits comuns de sostenibilitat per a titulacions de grau de la UPC 

  Aguado Chao, Juan Carlos; Carrera Gallissà, Enric; Sabater Pruna, M. Assumpta; Segalàs Coral, Jordi; Cendra Garreta, Jaime (2007-07-12T10:40:54Z)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquesta ponència presenta el disseny d’una proposta oferta a totes les escoles i facultats de la UPC per impartir una assignatura obligatòria sobre sostenibilitat a les titulacions de grau, d’acord amb els objectius del ...
 • Recerca en accessibilitat 

  Guasch Murillo, Daniel; Álvarez Suau, Maria Hortènsia (2007-07-12T10:59:18Z)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquesta ponència descriu l’activitat de promoció de recerca en accessibilitat que impulsa la Càtedra d’Accessibilitat en el sí de la UPC. Per tant, s’identifica en el tercer bloc temàtic del Congrés: interdisciplinarietat ...
 • LOCUS "Let's Open Cities for Us" 

  Usandizaga Calparsoro, Miguel M.; Bordas Eddy, Marta (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  LOCUS és un Programa Intensiu Erasmus, promogut i coordinat per la UPC i amb el suport de la Càtedra d’Accessibilitat, amb participació d’altres vuit universitats europees (Lisboa – Lund – Krakow – Firenze – Montpellier ...
 • Investigación aplicada en sistemas eòlicos de baja potencia 

  Batet Miracle, Lluís; Clos Costa, Daniel; Ferrer Martí, Laia; Velo García, Enrique (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La estructura del sistema energético mundial es incompatible con el desarrollo sostenible, no sólo por los argumentos económicos y ambientales habitualmente esgrimidos en los debates, sino también por motivos sociales ...
 • CISOL, Aula d'energies renovables ETSAV: docència, investigació aplicada i transferència de tecnologia enfocades cap al disseny energètic integral 

  Masseck, Torsten (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Dins el marc de les estratègies iniciades pels successius equips de direcció de l’ETSAV amb l’objectiu d’interrelacionar docència i recerca, es va crear l’any 2003 amb el recolzament de la direcció i varis professors, el ...
 • De "Caixa negra" a universitat relacional: primeres passes cap a una societat del coneixement 

  Gómez Enrich, Roser; Melo, Maria Jesús; Monfort, Lluís (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La universitat ha estat tradicionalment una caixa negra on la societat hi entra amb dos inputs concrets: demanda de formació i de recerca (específica i genèrica), i els outputs que la universitat retorna són persones ...
 • "Engineering and society": assignatura de sostenibilitat en un màster internacional 

  Aguado Chao, Juan Carlos (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presenta la experiència d’una assignatura de segon cicle, Enginyeria i Societat, històricament la primera obligatòria dins de la UPC dedicada a l’ensenyament de la sostenibilitat. Actualment s’ha integrat dins del MASTEAM, ...
 • Arquitectura, urbanismo y sostenibilidad. Experiencias de una red universitaria 

  Ramos Galino, Fernando Juan; Mrkonjic, Katarina (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  "University Network for Sustainable Architectural Design and Urban Planning" es un proyecto europeo de duración de tres años, que comenzó en Noviembre de 2004. La red está parcialmente financiada por el programa Asia Link ...
 • Experiències en assignatures de desenvolupament sostenible en format presencial i semipresencial 

  Busquets Rubio, Pere; Cayuela Marín, Diana; Cervantes Torre-Marín, Gemma; Felipe Blanch, José Juan de; Sabater Pruna, M. Assumpta; Sureda, Bàrbara (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En aquesta ponència es desenvolupen les diferents modalitats presencials i semipresencials, amb les seves característiques particulars, que un grup de professorat de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la Universitat ...
 • Recursos i serveis de les biblioteques de la UPC com a suport a l'educació per un desenvolupament humà i sostenible 

  Castillo Mas, Núria; Puertas Molina, Miquel (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Des de 1990, de manera paral·lela al desenvolupament de les iniciatives lligades a la potenciació del medi ambient, la sostenibilitat i la cooperació en els processos d’aprenentatge, recerca i sensibilització de la UPC, ...
 • Enginyant-nos amb subjectivitat 

  Sunyé, Teresa; Cendra Garreta, Jaime (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En l’assignatura “Desenvolupament de les capacitats emocionals en els processos d’interacció personal i professional” hem volgut oferir els alumnes la possibilitat de apropar-se als aspectes subjectius del coneixement que ...
 • Promoure la sostenibilitat en l'educació a partir de l'aproximació interactiva al professorat. Un primer intent a la UPC 

  Esteban, Francisco; Ràfols, Milena; Motrel, Ana Paula; Ferrer Balas, Dídac (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Els dos Plans de Medi Ambient desenvolupats a la UPC durant els darrers anys (1996-2001 i 2002-2005) han posat l’accent en l’ambientalització curricular de les assignatures i en la seva avaluació posterior. Amb l’aprovació ...
 • Projectes d'enginyeria a Vedanthangal (Tamilnadu, la Índia) 

  Batet Miracle, Lluís; Bordas Eddy, Marta; Gener, Olga; Miralles Esteban, Núria; Muñoz, Delfina; Ricart, Jordi; Molina, Daniel (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’UPC, a través d’un projecte subvencionat pel CCD, està cooperant amb la Fundació Laia Mendoza (FLM) de Badalona per millorar les condicions de vida dels habitants de Vedanthangal dins l’estat de Tamil Nadu al sud-est ...
 • Sostenibilitat, innovació i matefísica 

  Casabó Gispert, J.; Roset Calzada, Jaime (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Experència de col·laboració en l'assignatura “Algoritmia: solucions a modelitzacions del món real” amb la preparació de material que estigués a l’abast real dels estudiants.
 • Ensenyament en desenvolupament humà sostenible a la Universitat Politècnica de Catalunya: reflexions globals i propostes locals. 

  Padrós, Joan (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Recull d'experiències i propostes de millora per a l'ensenyament humà i sostenible a la UPC.
 • EPCO2: Plataforma experimental d'absorció de CO2 per plantes verdes 

  Aguado Chao, Juan Carlos (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  El contingut d’aquesta ponència és la presentació d’una plataforma experimental i interdisciplinar d’absorció de CO2 mitjançant plantes verdes. El seu objectiu fonamental, a banda dels efectes més o menys importants de ...
 • La Mesura i modelització de la sostenibilitat 

  Felipe Blanch, José Juan de; Sureda, Bàrbara; Álvarez del Castillo, María Dolores; López, Pepa; Busquets Rubio, Pere (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentació dels projectes duts a terme pel subgrup de recerca de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Sostenible - No sostenible 

  Gili, Josep A.; Puig i Polo, Càrol; Lantada, Nieves (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Esta breve contribución, dentro del bloque temático “Iniciativas-motor de cambio”, contiene una idea principal: la insostenibilidad intrínseca del desarrollo humano. Afortunadamente, esta “no-sostenibilidad” es sólo un ...
 • El GlobeSight i els escenaris de futur, eines de previsió en els estudis d'enginyeria 

  Cayuela Marín, Diana; Felipe Blanch, José Juan de; Sureda, Bàrbara (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentarem un cas pràctic d’utilització del GlobeSight i dels escenaris de futur en un tema d’impacte mediambiental, com és el d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per causes antropogèniques, aplicat a una regió ...
 • Àfrica, Universitat Politècnica de Catalunya i cooperació al desenvolupament: 15 anys d'història, 15 anys d'aprenentatge 

  López Codina, Daniel; Ortega Roig, Xavier; Pérez Foguet, Agustí; Vendrell, Eva (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En aquest document es pretén revisar una part del treball realitzat pel CCD. En concret, s’analitzen les accions desenvolupades a l’Àfrica que, si bé comencen a integrar un bagatge considerable, encara tenen un pes menor ...
 • Tecnologia i sostenibilitat. L'experiència de 7 anys d'una assignatura d'introducció a la sostenibilitat a la UPC 

  Carrera Gallissà, Enric; Segalàs Coral, Jordi (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentació sobre la realització de l'assignatura ALE “Medi ambient i tecnologia. Educació ambiental a l’enginyeria”, dissenyada per la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC. Actualment aquesta assignatura es denomina ...
 • Pla director d'abastament i sanejament de les conques internes del departament de La Libertad (El Salvador) 

  Barberà, Cristina; Gómez, Manuel; Pérez Foguet, Agustí (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’estudi que es presenta forma part d’una de les línies de treball del Pla Director d’Abastament i Sanejament d’aigua en comunitats rurals del sud del departament de La Libertad (El Salvador), que des de l’any 2001 porten ...
 • Presentació d'ajuts de la Càtedra VMO de valors 

  Fabregat Fillet, Jaume (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentació de l'activitat que desenvolupa la Càtedra VMO de Valors Humans a l´Enginyeria.
 • Participació ciutadana en processos de control per la millora de la qualitat de l'aire 

  Gallego, Eva; Perales Lorente, José Francisco; Roca, Francisco Javier (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Descripció de l'experiència desenvolupada pel Laboratori del Centre de Medi Ambient en el disseny d'un sistema d’avaluació integrador de diferents tecnologies que permeten avaluar de forma individual i total les concentracions ...
 • "EPS2EVG" European Project Semester a l'EPSEVG. Introducció de competències transversals en sostenibilitat als títols de Grau. 

  Segalàs Coral, Jordi; Esbrí, Maria Eugènia; Trullols Farreny, Enric (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentació d'aquest paquet formatiu d'actuació transversal dins de l’àmbit de les enginyeries tècniques que implicarà la millora dels estudis ofertats a l’EPSEVG.
 • El Primer pas 

  Calatayud Souweine, Daniel; Claret, Coque (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentació del taller sobre consciència sostenible que es realitza a l'ETSAV.
 • Valorització de residus vegetals procedents de processos industrials com a biosorbents per a l'eliminació d'ions metàl•lics d'afluents aquosos 

  Villaescusa Gil, Isabel; Miralles Esteban, Núria; Martínez Martínez, María del Rosario; Florido Pérez, Antonio; Fiol Santaló, Núria; Casas Pons, Ignasi (2007-07-12)
  Conference report
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és la valorització de residus vegetals procedents de processos industrials, com són el pinyol d’oliva, rapa del raïm, suro, marro de cafè, etc.,com a biosorbents per a l’eliminació de diferents ...
 • Mesures de qualitat de vida i satisfacció ciutadana: noves tendències, subjectivitat i canvi d'escala 

  Agell Jané, Núria; Parra, Xavier; Domingo Gou, Marta; Català Mallofré, Andreu (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La modelització i mesura de la qualitat de vida s’ha convertit en una àrea de recerca activa a partir del reconeixement de la marcada essència qualitativa d’aquest indicador. Hi ha estudis recents a escala nacional que ...
 • Sistema d'informació del consum d'energia i d'aigua de la UPC (Sirena) 

  Ruiz Martorell, Galdric; López Plazas, Fabián; Cuchí Burgos, Alberto (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Descripció de la implementació a la UPC d’un sistema d’informació relacionada amb el consum de recursos energètics i hídrics.
 • Programa UPCO2 de reducció d'emissions equivalents de CO2 a la UPC 

  Ruiz Martorell, Galdric; Cuchí Burgos, Alberto (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presentació de la iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) d'adaptar-se com a institució al nou marc definit pel Protocol de Kyoto, i per això ha creat UPCO2, el programa de reducció d'emissions de ...
 • Avaluació energètica d'edificis de la UPC com eina d'educació en sostenibilitat 

  Bosch González, Montserrat; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  A partir de maig de 2003, per iniciativa del Vicerectorat adjunt d’Edificacions de la UPC, el Centre Interdisciplinari de Tecnologia, Innovació i Educació per a la Sostenibilitat (CITIES) treballa en l’elaboració i la ...
 • Laboratori virtual de sistemes ecològics 

  Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En aquest article es presenta principalment el recurs didàctic e-learning d’un laboratori virtual de modelització i simulació de fenòmens naturals, ecològics, mediambientals i sostenibles que es va derivar a partir del ...
 • Implantació d'un EMAS a la UPC 

  González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Aguado Chao, Juan Carlos; Busquets Rubio, Pere (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La present ponència s’emmarca dins de les iniciatives “motor de canvi” que està portant a terme la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dins del seu compromís amb la Sostenibilitat. Aquest projecte s’inclou dins ...
 • Actuacions sobre la gestió i ús eficient de l'edifici de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 

  López Plazas, Fabián; Ruiz Martorell, Galdric; Mata las Heras, Èrika; Cuchí Burgos, Alberto (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’objectiu del treball ha estat identificar les possibilitats d'actuació a l’ETSAV (sobre l’edifici, les instal·lacions i el seu perfil d’ús i gestió) per reduir les emissions de CO2 equivalent associades al consum de ...
 • Ecodisseny d'enginyeria de producte 

  Lloveras Macià, Joaquín (2007-07-12)
  Article
  Open Access
  L’Ecodisseny de productes té com a fi dissenyar productes amb menor impacte ambiental. Es una estratègia de disseny conceptual a l’enginyeria més d’acord amb la natura. En el curs 1995-96 es va endegar l’assignatura ...
 • El Plan de comunicación UPC Sostenible 2015 

  Soldevila, Jordi; Puig Barata, Montse; Moner, Josep-Lluís; Mingo Esteban, Mireia de; Ferrer Balas, Dídac (2007-07-12)
  Article
  Open Access
  Desde hace ya años, la UPC ha desarrollado dos Planes de Medio Ambiente. Actualmente, está vigente el Plan UPC Sostenible 2015, que supone un cambio en varios aspectos: la transición del enfoque ambiental hacia a el ...
 • ¿Activismo en una escuela de arquitectura? La Experiencia del Grupo 50/50 en la Escola d'Arquitectura del Vallès 

  Alcaraz, Mariona; Obiols, Martí; Gonzalo, Juan; Rodríguez, Tomás; Olazabal Alberdi, Maria; Balbás, David (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Durante la segunda mitad del 2005 una serie de alumnos con preocupaciones en torno a la sostenibilidad, lo social, el pensar global - actuar local y las relaciones existentes entre estas cuestiones y la arquitectura, ...
 • Pensando globalmente, actuando localmente. Proyectos desarrollados por el Grupo 50/50 en l'Escola d'Arquitectura del Vallès 

  Alcaraz, Mariona; Obiols, Martí; Gonzalo, Juan; Rodríguez, Tomás; Olazabal Alberdi, Maria; Balbás, David (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Durante la segunda mitad del 2005 una serie de alumnos de la Escola d'Arquitectura del Vallès (en adelante ETSAV), iniciaron una serie de encuentros que darían lugar al Grupo 50/50. El grupo tiene dos áreas genéricas en ...
 • Les Mancances a la docència de la UPC en educació per a un desenvolupament humà sostenible 

  Velasco Fernández, Raúl (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Ponència on es fa una crida a la UPC a fer una aposta ferma per a la inclusió de l'educació en valors ens els seus plans d'estudis d'enginyeria.
 • 10 Años evaluando Planes de Medio Ambiente. De la memoria de actividades a la rendición de cuentas participativa 

  Moner, Josep-Lluís; González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Mingo Esteban, Mireia de; Ferrer Balas, Dídac (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) ha contado a lo largo de una década con una estrategia de ambientalización global, los denominados planes de medio ambiente (1r plan de medio ambiente 1996-2001, 2º plan de ...
 • Professionals educats per un desenvolupament humà i sostenible 

  Pérez Moya, Montserrat; Graells Sobré, Moisès (2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Donat un problema d’enginyeria, la sostenibilitat no n’és una finalitat, és una restricció que cal que satisfaci la solució d’aquest problema. Altrament, la solució sempre seria no fer res, tornar a les cavernes. És per ...