Now showing items 13-24 of 133

  • “Escolta el teu voltant!”: Xarxes sense fils per a l'estalvi d'energia al Campus Nord 

   Carcelle, Núria; Crusafon, Carlota; Franzi, Albert; Punsoda, Georgina; Orduña, Xavier; Gil, Marisa (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Aquest és un projecte dut a terme per estudiants i professors de la FIB, en col•laboració amb alguns estudiants de secundària i l’empresa tecnològica DEXMA. L’objectiu és sensibilitzar a la comunitat de l’estalvi energètic ...
  • Cub Solar - Laboratori Solar ETSAV Educació participativa cap a la sostenibilitat 

   Masseck, Torsten (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   El projecte CUB SOLAR - Laboratori Solar ETSAV ha estat desenvolupat pel CISOL - Centre d'Investigació Solar ETSAV (Universitat Politècnica de Catalunya) en col•laboració amb Enginyeria La Salle (Universitat Ramon Llull) ...
  • El jardí de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona 

   Marcos, Oscar; Batlló, Maria; Figuerola, Blanca; Masalles, Ramon M. (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   El Jardí de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, batejat des del 1995 com a Jardí Ferran Soldevila, es troba ubicat al bell mig de Barcelona, i constitueix un petit pulmó verd de poc menys d’una hectàrea en ...
  • Eficiència energètica pel Desenvolupament Sostenible 

   Amo Hernández, Alejandro (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Som una societat totalment ineficient, tenim molta energia barata per introduir al balanç energètic del medi i fer-lo més gran energèticament i no físicament. Aquesta energia contamina el medi en totes les formes que se’n ...
  • Implantació d'un sistema de gestió EMAS a la UPC 

   González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Busquets Rubio, Pere; Aguado Chao, Juan Carlos; Navarro, Ramon; Cortés, Carolina; Gil, Laura (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Les organitzacions del coneixement, i en aquest cas la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), tenen un impacte negatiu sobre l’ambient a través de l’ús dels recursos naturals i la producció de residus i emissions. Però ...
  • ARCHIGRAM: Universidad Tecnológica o Universidad Ecològica 

   Castañón, Rosana (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Una de las primeras y más famosas utopías del grupo Archigram fue la Plug-in City de 1964, una megaestructura totalmente producida en serie. Dentro de ella proyectaron una universidad que con el tiempo se haría virtual, ...
  • El paper dels sistemes naturals de tractament d'aigües residuals en la protecció dels recursos hídrics 

   Llorens Ribes, Esther; Ferrer Martí, Ivet; García Serrano, Joan (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   L’aigua és un bé valuós i essencial, indispensable per a totes les formes de vida. Aquest fet, conjuntament amb la seva fragilitat enfront la contaminació, i l’escassetat d’aigua potable en moltes regions del planeta, ...
  • Un model per al disseny de sistemes micro_eòlics per a la electrificació rural 

   Ferrer Martí, Laia; Pastor Moreno, Rafael; Ranaboldo, Matteo; Capó Plaza, Gregori Miquel; Velo García, Enrique (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Els sistemes d’electrificació basats en l’aprofitament de fonts d’energia renovables disponibles localment, han demostrat ser adequats per a proveir d’electricitat a comunitats aïllades de forma autònoma, i contribuir així ...
  • Valoració de la sostenibilitat dels tubs de sanejament 

   Viñolas Prat, Bernat; Aguado de Cea, Antonio; Josa Garcia-Tornel, Alejandro (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Aquesta ponència presenta una síntesi del projecte desenvolupat a la UPC en relació a l'estudi de la sostenibilitat dels tubs de sanejament. Es va realitzar una anàlisi comparativa del grau de sostenibilitat dels tubs de ...
  • Integració de l'energia fotovoltaica en l'arquitectura catalana actual: casos d'estudi 

   Usón Guardiola, Ezequiel (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Una de les tecnologies mes prometedores per l’aprofitament de la inesgotable energia solar es la cèl·lula fotovoltaica (L’energia en forma de radiació solar que arriba a la Terra en una hora equival a la totalitat de ...
  • Eines per una gestió local eficient de l'aigua: l'Ordenança municipal sobre estalvi d'aigua i la Guia per a l'estalvi d'aigua domèstica 

   Coll, Enric; García, Maria (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   L’aigua és un bé escàs i preuat; i ara estem en el camí per fer-ne un ús més eficient. És precisament en l’àmbit local i en el sector domèstic on existeix un ampli ventall d’actuació per avançar en aquest camí. L’Àrea de ...
  • Principi de conservació del desenvolupament sostenible i el software lliure 

   Cubarsí Morera, Rafael; Escudero Royo, Miguel (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Així com l'energia total d'un sistema mecànic és la suma de l'energia cinètica i la potencial, podem dir que el desenvolupament en sostenibilitat és la suma 'ús de recursos' més ‘potencialitat d’ús’, en la justa mesura. ...