Now showing items 1-12 of 133

  • Una recerca interdisciplinària en gestió de les platges 

   Villares Junyent, Míriam; Roca Bosch, Elisabet; Junyent Comas, Rosa; Ariza, Eduard; Jiménez, José A., (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   La qualitat de les platges és un tema transversal per les seves repercussions ambientals, socials i econòmiques. La seva avaluació requereix integrar varies disciplines d’anàlisi que, a més, poden tenir lectures diverses ...
  • La sostenibilitat en les tesis doctorals de la UPC 

   Sureda Carbonell, Bàrbara; Felipe Blanch, José Juan de (2009-07-09)
   Article
   Open Access
   Els estudis de doctorat, tal com els defineix la normativa de la UPC son estudis universitaris que tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca. La superació d’aquests estudis inclou ...
  • Integració de dades per estudis de sostenibilitat 

   Bofill Abello, Jordi; Felipe Blanch, José Juan de (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Els estudis de sostenibilitat es poden realitzar en àmbits concrets com poden ser el cicle de l'aigua, les migracions de població o la mobilitat territorial; si l'àmbit d'estudi és més global o general, llavors els models ...
  • Causes i tendències del consum d'envasos a Catalunya 

   Mitjans, Víctor; Garcia, Rosa; Girona, Mercè (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Els envasos representen una de les principals fraccions dels residus municipals i és la fracció que més ha crescut en aquests darrers anys. Les causes del creixement són diverses però els principals responsables de l’augment ...
  • Planta de compostatge de Catelldefels i desenvolupament urbanístic 

   Benito, Pere; Zaloña, Maria; Soliva Torrentó, Montserrat; Huerta, Oscar (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Malgrat que la planificació territorial s’hauria de realitzar incorporant criteris de sostenibilitat, el creixement urbanístic de les poblacions de l’entorn metropolità ofereix nombroses mostres de la dificultat de conciliar ...
  • Línies de treball per a una política catalana en R+D+i en prevenció de residus 

   Girona, Mercè; Garcia, Rosa; Mitjans, Víctor (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Malgrat que la prevenció de residus és la prioritat formal de les polítiques de gestió de residus, mai no s'ha desplegat un pla de R+D+I coherent i amb prou recursos econòmics; de fet, la previsió és que el PROGREMIC ...
  • OEIL: Observatori de la Evolució dels Interiors arquitectònics 

   Alonso Pujol, Pol; Zamora i Mestre, Joan-Lluís (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   La construcció de l’interior dels edificis és una activitat que genera actualment un gran impacte ambiental tan en energia consumida com en residus generats. Això és així perquè els interiors es renoven molt sovint, perquè ...
  • Sostenibilidad o pensamiento ambiental 

   Arabany Ramírez C., Luz (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   El objetivo de la sostenibilidad asociado al concepto de desarrollo, no ha conseguido en términos generales revertir o reducir los efectos negativos (pobreza, brecha digital, migración, entre otros) del proceso de crecimiento ...
  • Herramientas para investigar la Sostenibilidad: la dinámica de sistemas para enfrentar la pobreza en Suramérica 

   Gallón, Luciano; Gómez, Diego; Barceló Garcia, Miquel (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Según Naciones Unidas, en el año 1950 vivían en Suramérica unos 113 millones de personas, ese número ha llegado a unos 385 millones en 2008, casi tres veces y media más, y se estima que para el 2050 llegará a unos 516 ...
  • Hacia una prefabricación sostenible 

   Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   La industrialización de los procesos constructivos en general representa una mejora respecto a las cualidades sostenibles de un proyecto. La obra en seco, permite minimizar el consumo de agua en el proceso de ejecución, ...
  • Desarrollo de un proceso de reciclaje para la fracción mixta de residuos de plástico, provenientes de plantas de separación selectiva 

   Cáceres Moreno, María Angélica; Sánchez Soto, Miguel; Maspoch Rulduà, Mª Lluïsa; Sánchez Hernández, Mónica; Sánchez Rojo, Antonio (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   El desarrollo industrial y el ritmo de vida actuales han llevado a la sociedad a adoptar un tipo de consumo masivo de productos de muy corta vida útil. Esto ha ocasionado que a lo largo de los últimos años la generación ...
  • El disseny cradle to cradle 

   Cubiña Reyes, Ignasi (2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Ens trobem en un moment de crisi: el model d'economia lineal, nascut amb la revolució industrial està arribant – si és que no ha arribat ja - a la seva fi. Crisi és també oportunitat de canvi i en aquest sentit la pregunta ...