Sumario

Mostrando ítems 1-27 de 27

 • Management of change: the balance betwen a top-down and a bottom-up approach in educational innovation 

  Graaff, Erik de (2005-02)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
 • AVALQUIM: herramienta autoaprendizaje de química 

  Almajano Pablos, María Pilar; Mateos, Manuel; Delgado, Maria Eugenia; Tortosa Moreno, Montserrat; Gorchs Altarriba, Roser; Calvet Tarragona, Aureli (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La web de avalquim está diseñada para facilitar la autoevaluación y el autoaprendizaje de alumnos de Química de primeros cursos: • autoevaluación: resolución de exámenes generados de forma aleatoria. Los exámenes están ...
 • Implementació i validació de les tècniques de modelització matemàtica com a eina d'ensenyament/aprenentatge: una experiència de treball cooperatiu 

  Gómez i Urgellés, Joan (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es presenta una metodologia de millora de la qualitat docent en l’àrea de matemàtiques que consisteix en la modelització matemàtica com a eina d’ensenyament/aprenentatge. Aquesta tipologia de pràctiques ja fa més de cinc ...
 • Bluetooth: circuits, sistemes i aplicacions en l'entorn de les TIC 

  Aragonès Cervera, Xavier; González, José Luis; Pérez Neira, Ana Isabel; Casadevall Palacio, Fernando José; Paradells Aspas, Josep (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En el projecte s'han implementat uns mòduls formatius, que inclouen tant una vessant teòrica com una part experimental, que permetin a un estudiant de segon cicle de la ETSETB conèixer i desenvolupar aplicacions sobre un ...
 • Desenvolupament d'una eina multimèdia interactiva per a l'ensenyament de la química en els estudis d'enginyeria 

  Cortés Izquierdo, María Pilar; Ayats, David; Rodríguez, Marina; Martínez, Vidal; Torn, J. (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En aquest treball es descriu l'experiència en la utilització de la tecnologia multimèdia per al desenvolupament d'una unitat docent de la matèria de química que té relació amb les assignatures presencials: Fonaments Químics ...
 • Sensors: elaboració d'un curs de sensors en suport digital per desenvolupament de formació a distància i/o semipresencial 

  Vivancos Calvet, Joan; Ojeda Rodríguez, Jordi (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La finalitat del projecte de Sensors, ha estat dissenyar un material docent que permeti capacitar als participants del curs en el funcionament i característiques de diferents tipologies de sensors, facilitant el desenvolupament ...
 • Laboratori remot d'experimentació en fenòmens oscil·latoris i ondulatoris, circuits i electrometria i en experimentació en electrotècnia 

  López López, José; Alcaraz Sendra, Olga; Torres Cámara, Ricardo; Garcia-Alzórriz Pardo, Juan Antonio; Fontanals García, Alfred; Grau Barceló, Joan; Vilanova Claret, Josep Maria; Molina Hernández, M. Antonia; Pérez, S.; Blancha, R.; Andreu, E.; Vizcaíno, M. (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Este proyecto es la continuación de dos proyectos anteriores: Laboratorio de experimentación remoto interactivo en física. Experiencia en oscilaciones y ondas. Laboratorio de experimentación remoto interactivo. Experiencias ...
 • Creació d'una eina multimèdia d'autoaprenentatge que proporciona indicadors de l'aprenentatge al professor 

  Pizarro Bondia, Carlos; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Mª Montserrat (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Les eines d’autoaprenentatge, en si mateixes no proporcionen informació al professor sobre l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes. La innovació del projecte radica en el desenvolupament e inclusió d’indicadors que ...
 • Mediadoc: aplicacions multimèdia a assignatures tècniques 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Soler Conde, Marc Antoni; Navarro Bosch, Ramon; Corbalán Fuertes, Montserrat; Font Soldevila, Josep (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El programa MEDIADOC s’ha elaborat amb l’objectiu de poder preparar material multimèdia de forma àgil i senzilla per a qualsevol usuari familiaritzat en la utilització de programes habituals de processament de textos. La ...
 • Monitorització, via Internet, d'una estació de fabricació flexible electropneumàtica 

  Torres Cámara, Ricardo; López López, José; Carrasco i Pons, Sílvia; Grau Barceló, Joan; Fontanals García, Alfred; Alcaraz Sendra, Olga; Garcia-Alzórriz Pardo, Juan Antonio (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El objetivo persigue la implementación de una arquitectura de telemonitorización de una célula de fabricación electroneumática del laboratorio de Mecánica de Fluidos y Termotecnia de la EUETIB. Se presentan las diferentes ...
 • Model de docència de projectes per les titulacions d'enginyeria de la UPC 

  Gràcia Villar, Santos; García Carrillo, Àgueda (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La globalización del trabajo profesional conduce a retos que no pueden dejarse de lado. Se requiere una mejora sustancial cualitativa y cuantitativa de la docencia de proyectos, un modelo pedagógico de aprendizaje y trabajo ...
 • Estudi previ en l'avaluació per competències dels estudiants en alternança de l'EPSEVG 

  Català Mallofré, Andreu; Díaz Boladeras, Marta; Hurtado Iglesias, M. Angels (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  A l’any 2001-2002/2 es va iniciar a l’EPSEVG el programa educatiu de l’Educació en Alternança. L’Alternança ofereix als alumnes que opten per aquesta modalitat una formació global, que compagina o alterna períodes de ...
 • E-status: entorno web para la generación y resolución de problemas numéricos 

  González Alastrué, José Antonio; Muñoz Gracia, María del Pilar; Cobo Valeri, Erik; Martí Recober, Manuel (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Se presenta un sistema basado en plataformas web que pretende ayudar a los estudiantes a aprender estadística mediante la generación de problemas individualizados de tipo numérico con corrección instantánea. Como los ...
 • L'aprenentatge cooperatiu com a eina de millora de la qualitat docent 

  Domingo Peña, Joan; Armengol Cebrian, Jesús; Sánchez Robert, Francesc Josep (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El 2002 es va demanar a l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) el projecte “L’aprenentatge cooperatiu com a eina de millora de la qualitat docent” el qual perseguia, entre d’altres, tres objectius ...
 • Noves eines per a l'aprenentatge del formigó estructural mitjançant les TIC 

  Aguado de Cea, Antonio; Molins i Borrell, Climent; Marí Bernat, Antonio Ricardo; Agulló Fité, Luís (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Resultat de un conjunt de projectes d’innovació educativa és l’elaboració d’una plataforma web per a la docència del formigó estructural, denominada Hormiweb. L’objectiu d’aquesta és facilitar l’aprenentatge del formigó ...
 • COMalaWEB: plataforma basada en noves tecnologies aplicades a la docència 

  Fernández Rubio, Juan Antonio; Fernández Prades, Carlos; Ramírez Bellido, Alejandro; Cabrera-Bean, Margarita; Pomar Berry, Christian (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies de la informació aplicades a l’àmbit de la docència és un tema encara no prou ben explotat. Aquest projecte pretén investigar aquests conceptes mitjançant la creació ...
 • PAPCIM: programa d'acompanyament professional del centre CIM adreçat a estudiants de la UPC 

  Ojeda Rodríguez, Jordi (2005-02)
  Acceso abierto
  Donada la importànci que estant donant les empreses al fet que els candidats a incorporar-se a les seves plantilles hagin realitzat pràctiques per completar la formació universitària, els recents titulats han de compaginar ...
 • Implantació i consolidació d'un servei d'orientació i tutorització on-line pels estudiants de fase selectiva en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa 

  Griful Ponsati, Eulàlia; Mudarra López, Miguel; Amer Ramon, Rafael; Andreu Terrén, Glòria; Astals Coma, Francesc; Capdevila Pagés, Ramón; Domènech Mas, Josep Maria; Gassó Domingo, Santiago; Ferrari Padrós, Emanuele; Salán Ballesteros, Maria Núria; Victori Companys, Joan; Casadesús Pursals, Salvador (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’índex d’estudiants exclusos durant la fase selectiva de la titulació d’enginyeria industrial ha estat un tema de preocupació per part dels equips directius, i els estudis que s’han fet indiquen que és comparable a altres ...
 • Millora de la qualitat docent per medi de l'experimentació. Aplicació a l'àrea d'automàtica 

  Fuertes Armengol, José Mª; Villà, Ricard; Masip Álvarez, Albert (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En aquesta ponència es presenta el projecte de millota de la qualitat docent dins l’àrea de l’automàtica (L’àrea de l’automàtica. Proposta per a la millota de la qualitat docent a la UPC.Ref. 21 –MQD-2002) i específicamente ...
 • Acreditació de la qualitat en sis assignatures de l'EPSC 

  Hernández Marco, Jordi; Bará Temes, Francisco Javier; Casas Piedrafita, Óscar; Jordana Barnils, José; Meseguer Pallarès, Roc; Valero García, Miguel (2005-07)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El projecte “Acreditació de la qualitat en 6 assignatures de l’EPSC” s’ha dut a terme durant els anys 2003 i 2004, han participat sis professors de l’EPSC (Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la Universitat ...
 • DVD Fuentes de energía. Aspectos técnicos, medioambientales y legislativos 

  Mujal-Rosas, Ramon Maria; Boix Aragonès, Oriol; Marín Genescá, Marcos; Colom Fajula, Xavier; Salueña Berna, Javier; Casals Terré, Jasmina; Torn, J.; Martínez, Vidal; Pérez, Mar; Valgañón Barberà, J. Ignasi (2005-07)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En este artículo se describe básicamente la planificación, metodología, ejecución, así como los resultados obtenidos en la elaboración del DVD sobre fuentes de energía convencionales y alternativas. El proyecto ha sido ...
 • Bibliotècnica a mida 

  Rico Millán, Oriol (2005-07)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Els avanços recents, en l’àmbit de les biblioteques digitals, ha provocat un desenvolupament ràpid de les mateixes i un increment de projectes realitzats i relacionats amb la organització i gestió de col•leccions digitals ...
 • Recursos docents de matemàtiques i estadística (Una base de dades, comentada, de material docent a la xarxa) 

  Ras Sabido, Antoni; Flaquer Fabregat, Gemma; Antonijuan Rull, Josefina; Pedrals, Oriol (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’objectiu del projecte consistia en dissenyar i elaborar una base de dades, fàcilment consultable, que recollís informació sobre recursos docents accessibles a través d’Internet, en els àmbits de les matemàtiques i ...
 • Desenvolupament d'un sistema de comunicacions integrat per part d'estudiants de 2on cicle de l'ETSETB de la Universitat Politècnica de Catalunya 

  González Jiménez, José Luis; Mateo Peña, Diego; Aragonès Cervera, Xavier (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El projecte ha consistit en el disseny i fabricació d’un circuit integrat que conté un receptor Bluetooth per a xarxes sense fils en una tecnologia CMOS de 0,35 m. Els objectius del projecte eren realitzar una experiència ...
 • EVAM / BASICMATWEB 

  Estela Carbonell, M. Rosa; Ginovart Gisbert, Marta; Jarauta Bragulat, Eusebio; Xambó Descamps, Sebastián (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El projecte consta de dues parts. La primera EVAM (Eina Virtual per a l’Autoaprenentatge de les Matemàtiques) és un conjunt de material interactiu accesible via Web per tal de consolidar i ampliar els coneixements de ...
 • Itineraris de navegació per aprendre electromagnetisme 

  Novell Enrech, Montserrat H.; Bohigas Janoher, Xavier; Jaen Herbera, Javier (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El títol fa referència a un projecte subvencionat pel DURSI en la primera convocatòria de projectes per la Millora de la Qualitat Docent a la tardor de 2000. L'objectiu principal era elaborar mòduls en català, basats en ...
 • Projecte CLEAR: Collaborative Learning on ECTS Array Resolution 

  Anton, Mireia; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Lluís; Blanch Boris, Sebastián; Gonzalez, J.M.; Cardama Aznar, Ángel; Rius Casals, Juan Manuel (2005-02)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El Projecte CLEAR s’emmarca en el procés de desenvolupament del mòdul d’aprenentatge interactiu “Array Antennas” en el context de l’assignatura d’Antenes de l’Escola Tècnica Superior Enginyeria de Telecomunicació ...