Jornada que es celebra des de l'any 2005. Està orientada a:

Presentar resultats dels projectes de millora de la docència desenvolupats pel professorat UPC.

Presentar iniciatives dels diferents grups del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge)

Recent Submissions

 • Gestió de projectes experimentals al laboratori 

  Graells Sobré, Moisès; Pérez Moya, Montserrat; Espuña Camarasa, Antonio; Nadal, Sergio; Bernal Sánchez, Fernando; López Mesas, Montserrat; Pérez, Mar; Boada, Enric; Miguel Gisbert, Leopoldo de; Yélamos Ruiz, Ignacio; Borràs, Núria; Pujol, Carme; Bello, M. Camino; Calvet Tarragona, Aureli; Sánchez, Margarita; Ortega, Esther; Carral Mahia, Eva Mª; Valle Mendoza, Luis Javier del; San Antonio, Virginia; Dosta Parcerisa, Jordi; Capón García, Elisabet (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  Els plans d’estudi d'Enginyeria Química tenen assignatures troncals exclusivament de laboratori. Tot i així, la visió tradicional de la docència al laboratori continua essent la d’unes pràctiques complementàries a les ...
 • Promoció de la salut visual a les escoles 

  Fransoy Bel, Marta; Augè Serra, Montserrat (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  La bona pràctica és una proposta d’aprenentatge-servei, una metodologia activa que uneix el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors, una pedagogia per aprendre a ser competent i ...
 • Classes-workshop per a projectes en grup 

  Pelà, Luca; Molins i Borrell, Climent; Roca Fabregat, Pedro (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  L'activitat d'aprenentatge actiu ha estat implementada a l’assignatura Inspecció, Anàlisi i Restauració de Construccions Històriques. La pràctica docent consisteix a dedicar dues classes de tres hores a dos tallers ...
 • Habitatge i cooperació 

  Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  Des de les assignatures Habitatge i Cooperació i Tecnologies de Baix Cost es vol incidir en l'àmbit social de l'arquitectura, ja sigui des de l'escala urbana, tipològica, constructiva, o des del mateix procés de participació ...
 • Aprenentatge actiu basat en problemes 

  Llosa Espuny, José Francisco; Álvarez Martínez, Carlos; Fernández Jiménez, Agustín; Sánchez Carracedo, Fermín (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  Durant anys, els autors del present treball hem practicat diversos mètodes per fomentar l'aprenentatge actiu dels estudiants a partir de la resolució de problemes, tant a la classe com fora. Els últims quatre cursos hem ...
 • Debats via twitter 

  Domingo Peña, Joan; Bolea Monte, Yolanda; Durán Moyano, José Luis; Grau Saldes, Antoni; Segura Casanovas, Joan (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  Es presenta una experiència de debat entre estudiants, tutelat pel professorat. Els debats a l’aula són una metodologia activa que, malgrat les seves virtuts, habitualment genera poca participació i que està força concentrada ...
 • Prototips electrònics com a eina d'activitat dirigida 

  Martínez García, Herminio; Cosp Vilella, Jordi; Domingo Peña, Joan (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  L’experiència pretén que l’estudiantat de l’assignatura troncal de 3r curs Electrònica Analògica de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, treballant en equips de 2 o 3 persones, desenvolupin, ...
 • Procés d'obtenció d'un material polimèric 

  Gorchs Altarriba, Roser; Solé Sardans, Maria Montserrat (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  S’utilitza l’aprenentatge basat en problemes (PBL, sigles en anglès que corresponen a problem-based learning) com a metodologia d’ensenyament/aprenentatge activa per tal que l'estudiantat “prengui contacte amb la industria ...
 • Metodologia activa per als sitemes digitals 

  Robert Sanxis, Francesc J.; Jordana Barnils, José (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  Es tracta de descriure la implantació d’un mètode sistemàtic a l’assignatura troncal Circuits i Sistemes Digitals (CSD), que ha de desenvolupar objectius específics (sistemes electrònics digitals i microcontroladors) i ...
 • Història en obres 

  Alvarez Prozorovich, Fernando; Garnica González-Barcena, Julio Fidel; Hostench, Oscar; Martínez, Pablo; Trittler, Heiko (2014-04-24)
  Conference report
  Open Access
  La nostra experiència en metodologies actives a l’aula es va iniciar fa sis anys i cerca superar el model clàssic d’ensenyament de la Història de l'Arquitectura (classes magistrals, exàmens escrits, treballs rutinaris i ...

View more