Jornada que es celebra des de l'any 2005. Està orientada a:

Presentar resultats dels projectes de millora de la docència desenvolupats pel professorat UPC.

Presentar iniciatives dels diferents grups del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge)

Enviaments recents

 • Gestió de projectes experimentals al laboratori 

  Graells Sobré, Moisès; Pérez Moya, Montserrat; Espuña Camarasa, Antonio; Nadal, Sergio; Bernal Sánchez, Fernando; López Mesas, Montserrat; Pérez, Mar; Boada, Enric; Miguel Gisbert, Leopoldo de; Yélamos Ruiz, Ignacio; Borràs, Núria; Pujol, Carme; Bello, M. Camino; Calvet Tarragona, Aureli; Sánchez, Margarita; Ortega, Esther; Carral Mahia, Eva Mª; Valle Mendoza, Luis Javier del; San Antonio, Virginia; Dosta Parcerisa, Jordi; Capón García, Elisabet (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Els plans d’estudi d'Enginyeria Química tenen assignatures troncals exclusivament de laboratori. Tot i així, la visió tradicional de la docència al laboratori continua essent la d’unes pràctiques complementàries a les ...
 • El Puzle i l'aprenentatge de la programació 

  Valero García, Miguel; Barrado Muxí, Cristina; Canto Rodrigo, Pablo del; Gallardo, Antonia; Gallego, Isabel; Hidalgo, Rubén; López, Juan; López, José Manuel; Tristancho Martínez, Joshua; Medina, Esunly; Meseguer, Roc; Mochón Duro, Francisco; Mora Serrano, Javier; Pastor, Enric; Reyes, Angélica; Rodríguez, Eva; Royo Vallés, María Dolores; Royo, Pablo; Salamí San Juan, Esther; Sanjeevan, Kanapathipillai; Santamaría, Eduard (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Es descriu una experiència formalitzada d’aprenentatge cooperatiu mitjançant la utilització de la metodologia del puzle. Concretament, s’utilitza el puzle com una eina de suport en una assignatura organitzada d’acord amb ...
 • Promoció de la salut visual a les escoles 

  Fransoy Bel, Marta; Augè Serra, Montserrat (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  La bona pràctica és una proposta d’aprenentatge-servei, una metodologia activa que uneix el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors, una pedagogia per aprendre a ser competent i ...
 • Classes-workshop per a projectes en grup 

  Pelà, Luca; Molins i Borrell, Climent; Roca Fabregat, Pedro (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  L'activitat d'aprenentatge actiu ha estat implementada a l’assignatura Inspecció, Anàlisi i Restauració de Construccions Històriques. La pràctica docent consisteix a dedicar dues classes de tres hores a dos tallers ...
 • Habitatge i cooperació 

  Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Des de les assignatures Habitatge i Cooperació i Tecnologies de Baix Cost es vol incidir en l'àmbit social de l'arquitectura, ja sigui des de l'escala urbana, tipològica, constructiva, o des del mateix procés de participació ...
 • Aprenentatge actiu basat en problemes 

  Llosa Espuny, José Francisco; Álvarez Martínez, Carlos; Fernández Jiménez, Agustín; Sánchez Carracedo, Fermín (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Durant anys, els autors del present treball hem practicat diversos mètodes per fomentar l'aprenentatge actiu dels estudiants a partir de la resolució de problemes, tant a la classe com fora. Els últims quatre cursos hem ...
 • Debats via twitter 

  Domingo Peña, Joan; Bolea Monte, Yolanda; Durán Moyano, José Luis; Grau Saldes, Antoni; Segura Casanovas, Joan (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Es presenta una experiència de debat entre estudiants, tutelat pel professorat. Els debats a l’aula són una metodologia activa que, malgrat les seves virtuts, habitualment genera poca participació i que està força concentrada ...
 • Prototips electrònics com a eina d'activitat dirigida 

  Martínez García, Herminio; Cosp Vilella, Jordi; Domingo Peña, Joan (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  L’experiència pretén que l’estudiantat de l’assignatura troncal de 3r curs Electrònica Analògica de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, treballant en equips de 2 o 3 persones, desenvolupin, ...
 • Procés d'obtenció d'un material polimèric 

  Gorchs Altarriba, Roser; Solé Sardans, Maria Montserrat (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  S’utilitza l’aprenentatge basat en problemes (PBL, sigles en anglès que corresponen a problem-based learning) com a metodologia d’ensenyament/aprenentatge activa per tal que l'estudiantat “prengui contacte amb la industria ...
 • Metodologia activa per als sitemes digitals 

  Robert Sanxis, Francesc J.; Jordana Barnils, José (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Es tracta de descriure la implantació d’un mètode sistemàtic a l’assignatura troncal Circuits i Sistemes Digitals (CSD), que ha de desenvolupar objectius específics (sistemes electrònics digitals i microcontroladors) i ...
 • Història en obres 

  Alvarez Prozorovich, Fernando; Garnica González-Barcena, Julio Fidel; Hostench, Oscar; Martínez, Pablo; Trittler, Heiko (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  La nostra experiència en metodologies actives a l’aula es va iniciar fa sis anys i cerca superar el model clàssic d’ensenyament de la Història de l'Arquitectura (classes magistrals, exàmens escrits, treballs rutinaris i ...
 • Taller 0.0 d'arquitectura 

  García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padrós, Carlos (2014-04-24)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  El Taller 0,0 d’arquitectura està adreçat a possibles estudiants i estudiantes interessats en la carrera d’arquitectura i té com a objectiu principal ajudar-los a decidir sobre el seu futur universitari. La decisió de quina ...

Mostra'n més