Editorial

“Però aquell dia començà a adonar-se de quelcom que ningú havia descobert, i era que durant el transcurs de l’any el sol anava canviant imperceptiblement de posició, i els que es sentaven en el menjador havien d’anar cambiant de lloc poc a poc i sense advertir-ho” Gabriel García Marquez. Cent anys de soletat.

La naturalesa complexa de la problemàtica de la Sostenibilitat planteja la necessitat d’enfocs que contemplin un treball cada vegada més pluridisciplinar, situació que comporta tan oportunitats com amenaces: per un costat, possibilita trobar-se visions que a primera vista ens poden semblar molt dispars, generant d’aquesta manera, i a través de les possibles sinèrgies que puguin sorgir, una visió dotada d’una major riquesa i diversitat. No obstant, el desplegament d’aquesta diversitat no garantitza per si sola un resultat satisfactori. És necessari ademés comptar amb un element comú, ja sigui en forma de conceptes o marcs de treball determinats, sobre els quals sigui possible la articulació de la varietat, fent-la comprensible i explotable per tots.

Ide@sostenible aposta per la difusió d’artícles i opinions que aportin llum sobre els conceptes de Desenvolupament Sostenible i Sostenibilitat, amb la viva intenció de contribuir a la cimentació de les bases del que, esperem, arribarà a ser un paradigma sòlid i coherent.

Precisament la Arquitectura, una disciplina que preten plasmar la relació del ser humà amb el seu entorn a través de representacions a mig camí entre l’Art i la Tecnologia, ocupa un espai significatiu en aquest número ja que la seva essència, de per si integradora d’aspectes ambientals, socials i econòmics, comulga perfectament amb la Sostenibilitat. La cerca de la Sostenibilitat, doncs, implica la reivindicació del retorn de la Arquitectura a aquesta essència.

D’altra banda, si la edició anterior d’aquesta publicació destacava la importància del paper que han de jugar les institucions en qualsevol de les múltiples facetes que envolten al Desenvolupament Sostenible, el present número posa l’accent en el comportament individual i l’efecte que aquest pot tenir si es considera de forma agregada, especialment en el que es refereix a la manera d’exercir el consum. A fi de comptes, un llac i un desert són les dues cares d’una mateixa moneda: el resultat de l’acumulació de diminutes contribucions en forma de gotes o grans de sorra, respectivament.

Summary

 • La Formació mediambiental de l'arquitecte 

  López de Asiaín Alberich, María (2005-05-30T14:31:04Z)
  Article
  Open Access
  La realitat i el moment històric que vivim els professionals de l’arquitectura a l’inici del nou mileni fa que ens plantegem el veritable sentit de l’arquitectura que fins fa poc anomenàvem bioclimatica i que actualment ...
 • Edificació – Energia – Sostenibilitat 

  López Plazas, Fabián (2005-05-30T14:36:38Z)
  Article
  Open Access
  El ciclo de vida de una edificación se caracteriza por ser una transferencia continua de flujos energéticos desde el proyecto, pasando por la construcción, el uso y finalmente el derribo, en un proceso dinámico en el que ...
 • L'Emergència cultural del desenvolupament Sostenible / Sostenibilitat 

  Ríos, Leonardo (2005-05-30T14:43:00Z)
  Article
  Open Access
  Totes les interpretacions del Desenvolupament Sostenible i la Sostenibilitat, que han estat construïdes com a conceptes orientadors i integradors de la problemàtica econòmicoambiental-social que viu el Món des de fa vàries ...
 • Els Plans de medi ambient de les universitats catalanes 

  Domingo Peña, Joan; Gámiz, Juan; Grau Saldes, Antoni; Martínez García, Herminio (2005-05-30T14:54:45Z)
  Article
  Open Access
  Un dels reptes amb el que ens les haurem de veure serà què en farem dels residus que generen els productes que incorporen components elèctrics o electrònics. Existeix una gran quantitat d’artefactes del nostre entorn ...