UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya), és una revista independent dedicada a la difusió, crítica i debat dels problemes de la forma de les ciutats i del territori.

Es va proposar ser clara i sintètica en la presentació dels temes urbans per aconseguir una comprensió àgil i provocar l'opció crítica del lector sense dificultats. És per això que la presentació de la revista és primordialment gràfica, intentant crear la imatge, aleshores minsa o indecisa, del contingut figuratiu en els temes urbans. Els nous barris, els sistemes viaris de les ciutats, la geografia dels monuments i dels grans equipaments, les formes i els tipus de les extensions suburbanes són temes de repetida atenció.

De l'orientació teòrica n’és responsable l'equip de treball del Laboratori d'Urbanisme, promotor i editor de la revista. El contacte d'aquest grup amb molts professionals i professors en aquest camp, va permetre la imprescindible assessoria intel·lectual i tècnica dels diversos números. Entenent el debat sobre la forma urbana com un problema cultural, bàsic en el món modern, UR es col·loca a nivell internacional, tant en temes i persones que la revista va publicar, com en l’audiència, autors o referències que hi van participar.

Dades editorials:

Director: Manuel de Solà-Morales

Sots-director: Joan Busquets

Secretaris de redacció: Josep Parcerisa, Mishal Katz

Disseny gràfic: Enric Satué

Redacció: Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Josep Parcerisa, Maria Rubert, Jordi Bellmunt

Administració: Marta Sogas

Correcció de textos: Ignasi Sardà, Sally Templer

Format: 42x30

Impressió: Romargraf S.A.

Fotocromos: Crome S.A.

Enquadernacions: Eurobinding S.A.

e-ISSN:1988-3412

DL: B.45701-2007 (versió electrònica)

Collections in this community

Recent Submissions

View more