Show simple item record

dc.contributor.authorRoset Calzada, Jaime
dc.date.accessioned2005-10-06T14:50:51Z
dc.date.available2005-10-06T14:50:51Z
dc.date.issued2005-10-06T14:50:51Z
dc.identifier.issn1887-2379
dc.identifier.otherB-30620-2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099/203
dc.description.abstractCrec que no descobreixo res de nou si afirmo que aquest és un moment crucial per a la Humanitat. Efectivament, tots els indicadors assenyalen que ja actualment no podríem suportar que es països més poblats del Planeta augmentessin el seu consum (ver, per exemple, L’estat del Món, 2004 del Worldwatch Institute). La meva sensació és que a destrucció del Medi Ambient es porta a terme a un ritme de bòlid de formula 1, mentre els que treballem per aturar-ho ens movem a peu i amb dificultats. La qüestió és, nogensmenys, que només som molts si no que estem a gairebé tot areu del Món i actualment, gràcies al treball d’una multitud d’associacions i persones, ens coneixem entre nosaltres i estem en contacte. D’aquest coneixement neix la possibilitat de realitzar treballs plegats que tenen en comú, segons la meva opinió, la seva horitzontalitat, és a dir, l’absència d’una jerarquia prèviament imposada. Evidentment, les persones que creuen en les jerarquies proven de mantenir-les defensant les seves posicions amb arguments variats. Penso, de tota manera, que el temps és escàs i és necessari procedir a implementar ràpidament aquests nous mètodes de treball. Aquest treball pretén ésser una modesta aportació en aquest sentit. La idea es proporcionar criteris objectius per a poder avaluar els consums de matèria i energies que apareixen en els problemes de sostenibilitat. Es tractaria de provar d’obtenir una espècie de guia per a avaluar les transformacions ben fetes. La proposta és potenciar la utilització de variables contrastables en l'avaluació de projectes científics o tecnològics així com en el seguiment del funcionament real de sistemes (per a una explicació clara de la teoria de sistemes veure Gonzalo, 1998).
dc.description.abstractCreo que no descubro nada nuevo si afirmo que éste es un momento crucial para la humanidad. En efecto, todos los indicadores señalan que ya en la actualidad no podríamos soportar que los países más poblados del planeta aumentaran de forma significativa su consumo (ver, por ejemplo, El Estado del Mundo, 2004 del Worldwatch Institute). Mi sensación es que la destrucción del Medio Ambiente se realiza al ritmo de un bólido de fórmula 1 mientras que los que trabajamos para evitarlo nos movemos a pie y aún con dificultades. La cuestión es, sin embargo, que no solamente somos muchos sino que estamos casi en todas partes del mundo y, actualmente y gracias al trabajo de multitud de asociaciones y personas, nos conocemos entre nosotros y estamos en contacto. De este conocimiento nace la posibilidad de realizar trabajos en conjunto que tienen en común, en mi opinión, su horizontalidad, es decir, la ausencia de una jerarquía previamente impuesta. Evidentemente, las personas que creen en las jerarquías intentan mantenerlas defendiendo sus posiciones con argumentaciones variadas. Pienso, de todos modos, que el tiempo apremia y es necesario proceder a implementar rápidamente estos nuevos métodos de trabajo. Este trabajo quiere hacer una modesta aportación en este sentido. La idea es proporcionar criterios objetivos para poder evaluar los consumos de materia y energías que aparecen en los problemas de sostenibilidad. Se trataría de intenta lograr una especie de guía para evaluar las transformaciones bien hechas. La propuesta es potenciar la utilización de variables contrastables en la evaluación de proyectos científicos o tecnológicos así como en el seguimiento del funcionamiento real de sistemas (para una explicación clara de la teoría de sistemas ver Gonzalo, 1998).
dc.format.extent6
dc.language.isocat
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofIde@Sostenible. 2005, any 2, núm. 07
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Física
dc.subject.otherenergía
dc.subject.otherenergia
dc.subject.otherexergía
dc.subject.otherexergia
dc.titleEscales de l’energia: l’exergia
dc.title.alternativeEscalas de la energía: la exergía
dc.typeArticle
dc.rights.accessOpen Access


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record