Summary

 • Editorial: República, Generalitat i Tecnologia: 75 anys després 

  Unknown author (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • Les aplicacions dels isòtops a la indústria durant el franquisme 

  Barca Salom, Francesc Xavier (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Article
  Open Access
 • La biologia molecular a l’Escola d’Enginyers: el Departament de Química Macromolecular 

  Calvó i Monreal, Xavier (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Article
  Open Access
 • La termodinámica como elemento legitimador de la física teórica y aplicada en la España de la segunda mitad del siglo XIX 

  Pohl Valero, Stefan (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Article
  Open Access
 • Las primeras aplicaciones de la electricidad en Barcelona en torno a 1850 

  Sánchez Miñana, Jesús (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Article
  Open Access
 • Les mathématiques a l’européenne comme outil de modernisation: le cas de la Russie pétrovienne 

  Gouzévitch, Dimitri; Gouzévitch, Irina (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Article
  Open Access
 • L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona: l'arquitecte, l'edifici i l'estructura 

  Simó Amezawa, Jordi-Masahiro; Pons Poblet, Josep Maria (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
  El juny de 1959, l’arquitecte Robert Terradas i Via signava el “Proyecto de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en el núcleo universitario de Barcelona”. L’edifici actual de l’Escola Tècnica Superior ...
 • El projecte de gestió integral de l’arxiu històric de l’ETSEIB 

  Valentines Álvarez, Jaume (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • Transportando el pensamiento 

  Sánchez Miñana, Jesús (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • Otras historias de la radio 

  Lusa Monforte, Guillermo (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • La técnica en España durante el siglo de las luces 

  Lusa Monforte, Guillermo (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • La projecció universal de Monturiol 

  Roca-Rosell, Antoni (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • Agronomia i meteorologia: Manuel Iranzo 

  Batlló Ortiz, Josep (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • Preservació i recuperació del patrimoni: els instruments cientí­fics 

  Batlló Ortiz, Josep (Centre de recerca per a la Història de la Técnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • L’acadèmia de matemàtiques de Barcelona (1720-1803) i els enginyers militars espanyols 

  Massa Esteve, Maria Rosa (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • English Abstracts 

  Unknown author (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access
 • Autors 

  Unknown author (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
  Review
  Open Access