En aquesta publicació es recullen una sèrie de recorreguts geològics, mineralògics i naturalístics realitzats arreu de Catalunya. Es tracta de recorreguts de recerca i d’experimentació educativa i geològica alhora.

Editor: Museu de Geologia "Valentí Masachs"

e-ISSN: 2013-4479

DL: B.21483-2009 (versió electrònica)

Summary