Show simple item record

dc.contributor.authorMarpons Ucero, Guillem
dc.date.accessioned2006-05-25T16:16:06Z
dc.date.available2006-05-25T16:16:06Z
dc.date.issued2004-05
dc.identifier.citationMarpons, Guillem. "Objecció de consciència tecnocientífica a la investigació militar". Sostenible?, 2004 núm. 6
dc.identifier.issn1575-6688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099/1662
dc.description.abstractLa recerca amb finalitats militars rep mundialment més finançament que qualsevol àrea de recerca civil. El model de progrés tecnocientífic que es va establir a molts països després de la Segona Guerra Mundial, caracteritzat pel predomini dels organismes militars de recerca, continua en gran mesura vigent a dia d'avui. En aquests anys han estat molts els científics que s'han organitzat per reclamar l'aturada de la cursa d'armaments i la desmilitarització de la ciència. L'objecció de consciència tecnocientífica a la investigació militar és la negativa a participar en qualsevol tipus de recerca amb finalitats militars. La investigació militar és responsable de l'agreujament de les conseqüències de les guerres, fomenta la cursa d'armaments i l'exportació d'armament al Tercer Món. Consumeix una enorme quantitat de recursos que els estats podrien destinar a recerca per millorar les condicions de vida sobre la Terra i pot estar afectant greument la direcció del procés de desenvolupament tecnocientífic. Després de diversos casos puntuals d'objecció de consciència tecnocientífica, la campanya impulsada per la Fundació per la Pau a l'Estat espanyol explora una nova via d'oposició col·lectiva a la militarització de la tecnociència.
dc.description.abstractLa investigación con finalidades militares recibe más financiación que cualquier área de investigación civil. El modelo de progreso tecnocientífico que se estableció en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por el predominio de los organismos militares de investigación, continua en gran medida vigente a día de hoy. En estos años han sido muchos los científicos que se han organizado para reclamar la parada de la carrera armamentística y la desmilitarización de la ciencia. La objeción de conciencia tecnocientífica en la investigación militar es la negativa a participar en cualquier tipo de investigación con finalidades militares. La investigación militar es responsable del agravamiento de las consecuencias de las guerras, fomenta la carrera armamentística y la exportación de armamento al Tercer Mundo. Consume una enorme cantidad de recursos que los estados podrían destinar a investigación para mejorar las condiciones de vida sobre la Tierra y puede estar afectando gravemente la dirección del proceso de desarrollo tecnocientífico. Después de diversos casos puntuales de objeción de conciencia tecnocientífica, la campaña impulsada por la Fundació per la Pau en el Estado español explora una nueva vía de oposición colectiva a la militarización de la tecnociencia.
dc.description.abstractResearch for military ends receives more financial support than any area of civil research. The model of technoscientific progress that was established in many countries after the Second World War, characterised by the predominance of military research bodies, remains in force to this day. Over the years, many scientists have united to call for an end to the arms race and the demilitarisation of scientific research. Technoscientific conscientious objection to military research is the negation to partipate in all manner of scientific research for military purposes. Military research is responsible for worsenning the consequences of wars, fomenting the arms race and exporting armaments to the Third World. It consumes a significant amount of resources that States could otherwise earmark for research into improving living conditions around the world and could be seriously affecting the direction of technoscientific development. Following a number of specific cases of technoscientific conscientious objection, the Foundation for Peace in Spain is spearheading a campaign to explore a new avenue of collective opposition to the militarisation of technoscience.
dc.format.extent15
dc.language.isocat
dc.publisherCàtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat
dc.relation.ispartofMarpons, Guillem. "Objecció de consciència tecnocientífica a la investigació militar". Sostenible?, maig 2004, núm. 6, p. 79-94
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament sostenible::Tecnociència i sostenibilitat
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament sostenible::Educació, valors i sostenibilitat
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament humà::Pau i conflictes
dc.titleObjecció de consciència tecnocientífica a la investigació militar
dc.typeArticle
dc.description.peerreviewedPeer Reviewed
dc.rights.accessOpen Access


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • 2004, núm. 6 [9]
    Recerca i ètica / Investigación y ética / Research and ethics

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder