Editorial

L’any 2004 Kofi Annan, secretari general de l'ONU, va cridar al món a abandonar la visió maniquea segons la qual els perills del terrorisme o les armes de destrucció massiva només tenen interès per al Nord, mentre que la pobresa i necessitats bàsiques només tenen interès per al Sud. Aquests dies s'ha presentat el llibre “L'Estat del Món, 2005” editat pel World Watch Institute, que precisament analitza la seguretat mundial. Una de les principals conclusions que es presenten és que: “La guerra contra el terrorisme distreu l'atenció de la lluita contra la pobresa, les malalties vinculades a l'alimentació i la deterioració ambiental que són els veritables eixos del mal. A més, sostreuen recursos econòmics per a aquestes fins i, amb elles, s'esfuma un capital polític clau per a encarar les veritables causes de la inestabilitat en món”.

I "si no s'identifiquen aquests perills i no es respon a ells, el món s'arrisca a rebre la sorpresa que li reserven les noves forces d'inestabilitat, de la mateixa manera que els atemptats terroristes del 11 de setembre van sorprendre als Estats Units d’Amèrica". Una comprensió global de totes les fonts d'inseguretat és l'objectiu de la reflexió d'aquest llibre.

El nostre planeta s'ha tornat més estrany i insegur perquè en ocasions la falta d'esperança en un món millor alimenta els extremismes. Altres vegades, les guerres destrueixen a la classe mitja, suport econòmic d'un país, i aquest fet, unit al fracàs dels sistemes educatius actuals i amb això, la desesperació dels joves, fomenta l'augment dels fonamentalismes religiosos en una recerca de seguretat fictícia.

Per això, les armes no proporcionen necessàriament la pau, ni la seguretat té cabuda en l’àmbit regional. La pau ha de buscar-se des de la creació d'una manera de vida diferent que toleri i controli la sensació de seguretat des de la recerca de la veritat, des de la solució als problemes ‘reals’ del món, la fam, la necessitat, la pobresa.

S'inicia la dècada de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible. Tenim davant nosaltres una oportunitat de transformació social. Des de l'educació podrem pensar i reivindicar una manera diferent de veure el món, d'afrontar els problemes i de lluitar per la pau. La veritable construcció d'un concepte de desenvolupament sostenible adequat a cada entorn cultural sorgirà sempre des d'aquesta recerca de la pau a través de la resolució de les necessitats humanes, però aquesta vegada, per a tots".

Summary

 • Articulación en Red (partnership, networking) para el desarrollo local 

  Sosa Giraldo, Marco Aurelio (2005-10-06T14:51:31Z)
  Article
  Open Access
  En certa ocasió vaig visitar un llogarret a Zimbawe on es desenvolupava un projecte agrícola amb el propòsit de millorar la nutrició infantil de 20 famílies (almenys així m'ho van presentar inicialment). En indagar en què ...
 • Factores subjetivos de la construcción sostenible. 

  Torres Gil, Santiago (2005-10-06T14:52:42Z)
  Article
  Open Access
  El concepte de sostenibilitat requereix del concepte de societat sostenible. Quan ens referim a la sostenibilitat d'un sistema, ens referim a la d'un sistema humà, amb els seus aspectes materials i culturals, i que ha ...
 • Les Accions del sistema universitari català per a la formació integral de l’enginyer en un món global 

  Associació Ide@Sostenible (2005-10-06T14:53:57Z)
  Article
  Open Access
  L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), pretén crear a Europa un sistema universitari amb titulacions compatibles, que comptin amb uns nivells de qualitat i que siguin competitives a nivell internacional. Per assolir ...
 • L’Estat del món 2005 

  Centre UNESCO Catalunya (2005-10-06T14:54:24Z)
  Article
  Open Access
  L’estat del món 2005 afirma que la guerra mundial contra el terrorisme distreu l’atenció del món de les causes bàsiques de la inestabilitat, Les accions terroristes i les perilloses reaccions que provoquen són símptomes ...