L’objectiu d’aquest Curset serà l’anàlisi en profunditat del nostre extens patrimoni sacre, entès aquest en un sentit ampli, tot posant de relleu que a tota Europa representa més del 70% del patrimoni catalogat. Atenent al seu volum i rellevància, creiem convenient crear un fòrum de reflexió i debat que serveixi per a definir com és aquest Patrimoni, en quin estat de conservació es troba, a quines exigències legislatives està subjecte, com s’hi està intervenint, etc.

En especial, volem posar èmfasi en els treballs de manteniment, consolidació, restauració, millora, rehabilitació i transformació que s’hi han portat a terme al llarg dels darrers anys, sense oblidar, tampoc, les intervencions “ex novo”. Per a assolir aquests objectius, comptarem amb l’aportació d’especialistes tant locals com internacionals, pertanyents als diferents àmbits professionals relacionats amb el tema, que ens exposaran les seves experiències.

Director del XXXVIIè Curset: Ricardo Gómez Val

Organitzen: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA)

Summary