Summary

  • Full de la FME 

    Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística (Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2015-01)
    Article
    Open Access