Editorial

En la situació que vivim actualment, moltes intencions i bons propòsits s'entrecreuen en els nostres camins mentre l'ombra de la possible fatalitat fa que ens preguntem cap a on anem, cap a on es dirigeix el nostre caminar.

Mentre es succeeixen nombroses conferències, congressos i seminaris tant a nivell nacional com internacional relacionats amb el Desenvolupament Sostenible, la problemàtica social mundial, l'educació universitària professional i, en general, la pau al Món, la Democràcia (que és la màxima expressió de llibertat) exhibeixen la seva pròpia insostenibilitat.

El dubte que planeja sobre els nostres caps al respecte de la honestedat i legitimitat dels valors subjacents de la democràcia plantejats en moltes democràcies, amb la seva representativitat, manipulació mediàtica, falta d'esperit crític responsable i incertesa provocada pel terrorisme, la guerra i el fanatisme religiós, ens porta a plantejar-nos la seva possible irrealitat, falsificació, descomposició i, finalment, mort.

En un moment en que els criteris de valoració sobre la bondat o maldat de certes actuacions polítiques es desdibuixen darrera dels maquillatges electorals, sorgeixen veus que ens animen a deixar de relativitzar aquesta cultura de la guerra, a no matisar-la o amagar-la i passar, simple i clarament, a rebutjar-la i treballar per una nova cultura de la Pau.

Potser aquesta sigui una possible resposta, l'educació per a la cultura de la Pau, la implicació universitària i de la Societat en general per una cultura més enllà de fronteres, ideals polítics i eleccions presidencials. Des d'aquests nous plantejaments es desenvolupa un nou debat per l'educació, l'ensenyament, la cultura i la Pau. Per un equilibri que ens permeti el desenvolupament local i la sostenibilitat global.

Summary

 • Una experiencia universitaria saludable y noviolenta 

  Henao A., Fabio Alberto (2005-10-05T13:12:46Z)
  Article
  Open Access
  Des del 1962, el Doctor Héctor Abad Gómez, Professor de la Universitat d’Antioquia i Defensor dels Drets Humans, posava de manifest el fet de que la violència havia de ser considerada com el principal problema de Salut ...
 • 1st International Barcelona conference on higher education i EESD 2004 

  Associació Ide@Sostenible (2005-10-05T14:21:10Z)
  Article
  Open Access
  CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE BARCELONA SOBRE L’EDUCACIÓ SUPERIOR (conclusions en anglès). ENGINEERING EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT - EESD 2004
 • Economia i desenvolupament sostenible 

  Carrés Gonzalez, Jordi (2005-10-06T14:50:20Z)
  Article
  Open Access
  Els canvis de qualsevol societat depenen, en major o menor mesura, de tots els elements que participen en la seva construcció. Al llarg de la Història trobem múltiples i variats exemples de com les societats han fet canviar ...
 • Escales de l’energia: l’exergia 

  Roset Calzada, Jaime (2005-10-06T14:50:51Z)
  Article
  Open Access
  Crec que no descobreixo res de nou si afirmo que aquest és un moment crucial per a la Humanitat. Efectivament, tots els indicadors assenyalen que ja actualment no podríem suportar que es països més poblats del Planeta ...