Editorial

Versión en castellano

Les normatives energètiques i ambientals s'han anat introduint progressivament en el mercat energètic i constructiu de la Unió Europea i ara, començant a reflectir-se en l'actitud de algunes Universitats davant del tema.

En el cas de les Universitats Espanyoles, el medi ambient i el desenvolupament sostenible es van tenint cada vegada més en compte.

A causa de la creixent importància d'aquests temes, al setembre de 2002 la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) va aprovar la proposta de creació d'un Grup de Treball sobre Qualitat Ambiental i Desenvolupament Sostenible. El plantejament que motiva la creació d'aquest grup de treball és la importància que juguen les universitats, i tot el sistema educatiu en general, en la conscienciació ambiental. A l'entendre'l així, els organismes d'educació superior han promogut tant programes de gestió per a protegir el medi ambient en l'entorn universitari, com propostes d'integració del punt de vista ambiental en les assignatures i en general programes docents en les escoles d'algunes Universitats.

”...Perquè no només els físics, biòlegs o químics deuen saber d'aquesta temàtica. També existeix una normativa, una arquitectura, una economia, una comunicació o una història del medi ambient. D'altra banda, la simple vivència en un entorn que mostra el seu compromís amb el medi ambient, transfereix unes actituds, habilitats i comportaments als membres de la comunitat universitària extrapolables a altres mitjans vitals....”

En el sector de la construcció, han aparegut a nivell no només europeu sinó també mundial, nombroses organitzacions que promouen i aposten per una construcció sostenible. La nostra societat actual té que incorporar els criteris de sostenibilitat en el seu desenvolupament urbanístic i constructiu. Existeixen molts equívocs respecte als termes i criteris ambientals, ecològics i sostenibles. Per això, és necessària la definició del concepte de sostenibilitat en relació amb l'edificació en general i amb l'arquitectura en particular.

L’ACV, ‘Anàlisi de Cicle de Vida dels materials’ pot constituir una eina clau com metodologia d'anàlisi que ens permet proposar un concepte de sostenibilitat arquitectònica fort que sigui unívoc i que es desenvolupi en la docència de les distintes Escoles d'Arquitectura. En aquesta edició Idea@Sostenible introdueix aquesta metodologia d'anàlisi com una oportunitat per afrontar els problemes professionals que es plantegen tant arquitectes com enginyers i professionals de la construcció en general.

Llibres d'interés

Libros interesantes

Coneixes algún altre llibre? Envian's un e-correu a ideasostenible@ideasostenible.net

¿Conoces algún otro libro? Envíanos un correo a ideasostenible@ideasostenible.net

· Bifani, Paolo. Medio ambiente y desarrollo sostenible. IEPALA. Madrid. 1999. ISBN: 8489743061

· Edwards, Brian y Hyett Paul, Guia básica de la sostenibilidad. Gustavo Gili. Barcelona 2004. ISBN: 84-252-1951-5

· Elizalde, Antonio. Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Editorial Universidad Bolivariana. Santiago de Chile, 2003. 1era Edición. ISBN: 956-8024-03-4

· Escobar, A. Encountering Development. The making and unmaking of the third world. Princeton University Press. New Jersey, 1995. ISBN: 0-691-00102-2

· Funtowicz, S. and Ravetz, J. La Ciencia Posnormal. Ciencia con la gente. Editorial Icaria-Antrazit. Barcelona, 2000. ISBN: 8474264421.

· Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Editorial Siglo XXI. Madrid, 2002. 17va. Edición. ISBN: 84-323-0385-2

· García, Ernest. Medio Ambiente y Sociedad. Alianza Editorial. Madrid, 2004. ISBN: 84-206-4185-5

Summary

 • Editorial 

  Associació Ide@Sostenible (2005-10-07T07:39:18Z)
  Article
  Open Access
 • Ambientalització curricular del departament de construccions arquitectòniques i de la UPC 

  Cuchí Burgos, Alberto (2005-10-07T07:59:34Z)
  Article
  Open Access
  L'objectiu d'aquest article és generar una reflexió sobre la necessitat de promoure una radical reordenació dels estudis de tecnologia arquitectònica tenint com a base la sostenibilitat com a objectiu social i, per tant, ...
 • L’Anàlisi de cicle de vida com a eina de valoració de projectes 

  Sabella, Angelo (2005-10-07T08:27:21Z)
  Article
  Open Access
  Després de la segona guerra mundial, Europa s'ha vist immersa en una dinàmica de transformacions mediambientals de vastes proporcions. Les causes d'aquests canvis es troben en diversos factors: el ràpid increment ...
 • GREEN BUILDING CHALLENGE 2005 

  López de Asiaín, Jaime; Alvarez-Ude, Luis (2005-10-07T08:40:02Z)
  Article
  Open Access
  Green Building Challenge 2005 forma part d'un projecte de cooperació entre diferents països (més de 20 en l'actualitat) que té per objectiu el desenvolupament d'una metodologia d'avaluació del comportament ecològic dels ...
 • Lliurament de premis del 8è concurd d'idees ambientals. 

  Servei d'Activitats Socials; Pla de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (2005-10-07T08:52:47Z)
  Article
  Open Access
  El Concurs d’Idees Ambientals, convocat pel Servei d'Activitats Socials (Univers) i el Pla de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha premiat les millors idees emmarcades en l’àmbit de L’oficina ...
 • Actualitat. Maig del 2005. 

  Associació Ide@Sostenible (2005-10-07T09:02:31Z)
  Article
  Open Access
  JORNADA “PREVENCIÓ EN ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L’EMPRESA” i 7A MOSTRA D'ENTITATS DEL DISTRICTE DE LES CORTS