Editorial

El 16 de febrer d’aquest any va entrar en vigor el Protocol de Kyoto per al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, gràcies a la ratificació del mateix per part de Rússia, responsable del 17% de les emissions anuals mundials . L’any 1997, quan es va firmar aquest protocol, el concepte de Desenvolupament Sostenible estava ben present a tots els estats. Trobem cites al mateix en els articles 2 (objectius i principis), 10 (Programes nacionals) i sobretot al capítol 12 titulat Desenvolupament Sostenible. La cura i respecte que tinguem en la natura és indispensable per a aconseguir la fita, o si més no intentar-ho, de deixar un món millor a les futures generacions. És molt important que els països desenvolupats treballin per a la disminució de les emissions de CO2 i per a lluitar contra la destrucció de la capa d’ozó, però encara és més important que treballin per a que els països en vies de desenvolupament no caiguin en el mateix parany, enlluernats per les aportacions econòmiques i el mirall que representa el primer món. L’explotació de jaciments naturals en aquests països per part de grans multinacionals o dels monopolis estatals resten sense planificar ni ser vigilats per les autoritats locals, malmetent tant o més el medi ambient i els pocs espais naturals que ens queden. Casos con el vessament d'hidrocarburs en la regió dels Tuxtlas a l’Estat de Veracruz, Mèxic el passat més de desembre no són més que clars exemples que ens fan dubtar de les veritables intencions dels estats signants del tractat. La cura sobre el medi ambient és, per tant, un problema global i s’ha d’analitzar sota una perspectiva local-global. Local per la destrucció i repercussions que té sobre les poblacions que la pateixen i global per l’afectació mundial que tenen aquestes accions.

Serà doncs una societat educada en la sostenibilitat la que entendrà el fràgil equilibri que compartim amb la natura. Serà una economia i empreses regides per criteris de sosteniblilitat tals com la responsabilitat social corporativa, les que permetran que els balanços i guanys multimilionaris no siguin els que regeixin les polítiques i estratègies empresarials. Serà només sota una protecció real del medi ambient per part dels estats, impulsant polítiques actives de protecció al medi natural, i amb penes reals i significatives als causants de desastres i accions contra el medi ambient, que podrem avançar cap a l’ideal que cerquem dia a dia.

Serà només sota la perspectiva d’una anàlisi global, tal i com la que ens permet realitzar el concepte de Desenvolupament Sostenible, que podrem avançar cap a un món més net i millor.

Summary

 • Articulación en Red (partnership, networking) para el desarrollo local (2da. parte) 

  Sosa Giraldo, Marco Aurelio (2005-10-06T14:54:59Z)
  Article
  Open Access
  A la primera part d’aquest article (publicada al número anterior d’aquest mateix butlletí) comentava una experiència que il·lustra (en la meva opinió) perfectament la relació entre les xarxes socials i el desenvolupament ...
 • Medio ambiente en Coatzacoalcos, Veracruz, México 

  Morosini, Francisco (2005-10-06T14:55:36Z)
  Article
  Open Access
  El passat 22 de desembre de 2004, els habitants de l'estat de Veracruz, Mèxic, i del país en el seu conjunt, ens vam assabentar que el poliducte de Petróleos Mexicanos (la companyia petroliera mexicana), que corre de Nuevo ...
 • Una aproximació al protocol de Kyoto i al desenvolupament sostenible 

  Associació Ide@Sostenible (2005-10-06T14:55:53Z)
  Article
  Open Access
  Davant de la perspectiva de l’entrada en vigor de l’anomenat protocol de Kyoto el passat 16 de Febrer, es fa necessari analitzar què és el protocol de Kyoto i quin paper hi juga realment el Desenvolupament Sostenible, per ...
 • Young Leaders Project 2005 

  LEAD International (2005-10-06T14:56:12Z)
  Article
  Open Access
  LEAD International announces the launch of its newest venture: the Young Leaders project 2005. This project provides students and young professionals the opportunity to work with - and be mentored by - a LEAD Fellow in ...