Descripció i abast dels continguts:

3ZU és una revista de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Tracta diferents temes al voltant de l' arquitectura, la teoria estètica i la ciutat des del punt de vista crític i amb l'objectiu de plantejar temes de reflexió. Cada número és monogràfic sobre un tema i recull les aportacions de treballs de professors i estudiants de l'ETSAB que reflecteixen els estudis de doctorat i investigacions puntuals de l’época, també compta amb aportacions d’articles (originals i traduccions) de col•laboradors externs de la universitat. Els textos són en català i castellà i traduits a l’anglès. De periodicitat quadrimestral, es van publicar quatre números entre 1993 i 1995.

Dades editorials:

Director: Santiago Roqueta

Consell de redacció: Antonio Armesto, José García Navas, Juan José Lahuerta, Alfred Linares, Marta Llorente, Antonio Pizza, Josep M. Rovira, Ferràn Segarra, Víctor Ténez Ybern.

Editor: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

e-ISSN: 1886-483X

DL: B.32811-2006 (versió electrònica)

Collections in this community

Recent Submissions

View more