Sumario

 • How can assessment and feedback enhance students' learning? 

  Hounsell, Dai (2014-04-24)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
 • Bones pràctiques docents 2013: metodologies actives a l'aula 

  Jornada d'Innovació docent UPC (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La publicació que teniu a les mans és el resultat de la I Convocatòria de Bones Pràctiques Docents a la UPC de l’any 2013, que en la seva primera edició es va centrar en recollir exemples sobre metodologies actives que ...
 • Joc d’estructures de dades i algorismes 

  Duch Brown, Amalia; Petit Silvestre, Jordi; Rodríguez Carbonell, Enric; Roura Ferret, Salvador (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L'activitat consisteix en la implementació d'un jugador per a un joc d'ordinador. L'objectiu és que els estudiants hi apliquin els algorismes i estructures de dades explicats en el curs. Un joc consisteix en un tauler on ...
 • L’E-portafoli de l’estudiant en la fase inicial 

  Pérez Poch, Antoni; Ferrerons, Óscar; Kanaan Izquierdo, Samir; Olmedo Torre, Noelia (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En aquest treball es presenta l'ús del dossier o portafoli de l'estudiant en la docència de dues assignatures de fase inicial dels graus de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial que s'imparteixen a l'Escola Universitària ...
 • El Joc de rol com a eina d’aprenentatge 

  Salán Ballesteros, Maria Núria; Rupérez de Gracia, Elisa; Illescas Fernandez, Silvia; Palou Prats, Josep; Tafzi, Khalil; Juan Muñoz, Jaime; Barahona Navarro, Francisco J.; Llumà Fuentes, Jordi; Jorba Peiró, Jordi; Fernández Aguado, Enrique; Rodríguez Rius, Daniel (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El paradigma de Bolonya i les metodologies actives han possibilitat la incorporació de competències i processos d'avaluació continuada que afavoreixen que l'estudiantat formi part del mateix procés d'aprenentatge. S’ha ...
 • Taller 0.0 d'arquitectura 

  García-Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padrós, Carlos (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El Taller 0,0 d’arquitectura està adreçat a possibles estudiants i estudiantes interessats en la carrera d’arquitectura i té com a objectiu principal ajudar-los a decidir sobre el seu futur universitari. La decisió de quina ...
 • Història en obres 

  Álvarez Prozorovich, Fernando V.; Garnica González-Barcena, Julio Fidel; Hostench, Oscar; Martínez, Pablo; Trittler, Heiko (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La nostra experiència en metodologies actives a l’aula es va iniciar fa sis anys i cerca superar el model clàssic d’ensenyament de la Història de l'Arquitectura (classes magistrals, exàmens escrits, treballs rutinaris i ...
 • Metodologia activa per als sitemes digitals 

  Robert Sanxis, Francesc Josep; Jordana Barnils, José (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es tracta de descriure la implantació d’un mètode sistemàtic a l’assignatura troncal Circuits i Sistemes Digitals (CSD), que ha de desenvolupar objectius específics (sistemes electrònics digitals i microcontroladors) i ...
 • Procés d'obtenció d'un material polimèric 

  Gorchs Altarriba, Roser; Solé Sardans, Maria Montserrat (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  S’utilitza l’aprenentatge basat en problemes (PBL, sigles en anglès que corresponen a problem-based learning) com a metodologia d’ensenyament/aprenentatge activa per tal que l'estudiantat “prengui contacte amb la industria ...
 • Prototips electrònics com a eina d'activitat dirigida 

  Martínez García, Herminio; Cosp Vilella, Jordi; Domingo Peña, Joan (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’experiència pretén que l’estudiantat de l’assignatura troncal de 3r curs Electrònica Analògica de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, treballant en equips de 2 o 3 persones, desenvolupin, ...
 • Debats via twitter 

  Domingo Peña, Joan; Bolea Monte, Yolanda; Durán Moyano, José Luis; Grau Saldes, Antoni; Segura Casanovas, Joan (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es presenta una experiència de debat entre estudiants, tutelat pel professorat. Els debats a l’aula són una metodologia activa que, malgrat les seves virtuts, habitualment genera poca participació i que està força concentrada ...
 • Aprenentatge actiu basat en problemes 

  Llosa Espuny, José Francisco; Álvarez Martínez, Carlos; Fernández Jiménez, Agustín; Sánchez Carracedo, Fermín (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Durant anys, els autors del present treball hem practicat diversos mètodes per fomentar l'aprenentatge actiu dels estudiants a partir de la resolució de problemes, tant a la classe com fora. Els últims quatre cursos hem ...
 • Habitatge i cooperació 

  Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Des de les assignatures Habitatge i Cooperació i Tecnologies de Baix Cost es vol incidir en l'àmbit social de l'arquitectura, ja sigui des de l'escala urbana, tipològica, constructiva, o des del mateix procés de participació ...
 • Classes-workshop per a projectes en grup 

  Pelà, Luca; Molins i Borrell, Climent; Roca Fabregat, Pedro (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L'activitat d'aprenentatge actiu ha estat implementada a l’assignatura Inspecció, Anàlisi i Restauració de Construccions Històriques. La pràctica docent consisteix a dedicar dues classes de tres hores a dos tallers ...
 • Promoció de la salut visual a les escoles 

  Fransoy Bel, Marta; Augé Serra, Montserrat (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La bona pràctica és una proposta d’aprenentatge-servei, una metodologia activa que uneix el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors, una pedagogia per aprendre a ser competent i ...
 • El Puzle i l'aprenentatge de la programació 

  Valero García, Miguel; Barrado Muxí, Cristina; Canto Rodrigo, Pablo del; Gallardo, Antonia; Gallego, Isabel; Hidalgo, Rubén; López, Juan; López, José Manuel; Tristancho Martínez, Joshua; Medina, Esunly; Meseguer, Roc; Mochón Duro, Francisco; Mora Serrano, Javier; Pastor, Enric; Reyes, Angélica; Rodríguez, Eva; Royo Vallés, María Dolores; Royo, Pablo; Salamí San Juan, Esther; Sanjeevan, Kanapathipillai; Santamaría, Eduard (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es descriu una experiència formalitzada d’aprenentatge cooperatiu mitjançant la utilització de la metodologia del puzle. Concretament, s’utilitza el puzle com una eina de suport en una assignatura organitzada d’acord amb ...
 • Gestió de projectes experimentals al laboratori 

  Graells Sobré, Moisès; Pérez Moya, Montserrat; Espuña Camarasa, Antonio; Nadal, Sergio; Bernal Sánchez, Fernando; López Mesas, Montserrat; Pérez, Mar; Boada, Enric; Miguel Gisbert, Leopoldo de; Yélamos Ruiz, Ignacio; Borràs, Núria; Pujol, Carme; Bello, M. Camino; Calvet Tarragona, Aureli; Sánchez, Margarita; Ortega, Esther; Carral Mahia, Eva Mª; Valle Mendoza, Luis Javier del; San Antonio, Virginia; Dosta Parcerisa, Jordi; Capón García, Elisabet (2014-04-24)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Els plans d’estudi d'Enginyeria Química tenen assignatures troncals exclusivament de laboratori. Tot i així, la visió tradicional de la docència al laboratori continua essent la d’unes pràctiques complementàries a les ...