Llibres d'interés

Libros interesantes

Coneixes algún altre llibre? Envian's un e-correu a ideasostenible@ideasostenible.net

¿Conoces algún otro libro? Envíanos un correo a ideasostenible@ideasostenible.net

ISSN:1433-0768 (versió electrònica)

DL: B-30620-2003 (versió electrònica)

Summary

 • La reconciliación de la escala humana 

  Echave Martínez, Cynthia (2007-02-01T12:24:30Z)
  Article
  Open Access
  La definició estratègica de les ciutats ha donat lloc a diverses reflexions i al sorgiment de nous plantejaments en la gestió de les comunitats urbanes. Avui dia la necessitat d'eficiència dels nostres emplaçaments sembla ...
 • La medicina tropical y la invención del otro 

  Vasquez Valencia, María Fernanda (2007-02-01T12:24:43Z)
  Article
  Open Access
  La idea de que “l'ambient” influeix de manera significativa sobre gairebé totes, sinó totes, les condicions de l'existència humana, ha estat present, amb algunes variacions, des de Grècia fins al seu apogeu en els segles ...
 • Invitación a la ecología 

  Morosini, Francisco (2007-03-30T08:29:33Z)
  Article
  Open Access
  Partiendo de un caso real usado a modo de ejemplo ilustrativo, el autor desarrolla una serie de reflexiones alrededor del concepto de Ecología y la complejidad de las relaciones entre la Sociedad y la Naturaleza.
 • REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE L'EXERGIA 

  Roset Calzada, Jaime (2007-04-02T11:48:15Z)
  Article
  Open Access
  El creixent interès que desperten en sectors cada vegada més grans de població els temes mediambientals fa que tingui sentit plantejar-se com presentar aquests temes a un públic no especialitzat. Els temes mediambientals ...
 • Editorial 

  Unknown author (2007-04-02T11:48:32Z)
  Article
  Open Access
  El passat dimecres 28 de Març es va presentar a Barcelona la versió catalana de l'informe L'Estat del Món 2007. Aquest any la publicació analitza el nostre futur urbà, i planteja premisses com que les ciutats són claus per ...