Summary

 • La accesibilidad a los servicios que ofrece la ciudad, un factor limitante de los habitantes de Melen 

  Palacios Cobeta, Alberto (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T09:00:00Z)
  Article
  Open Access
  L'objectiu d’aquest estudi és conèixer millor les relacions que existeixen entre l'accés als serveis urbans, i en particular la xarxa viària, i la capacitat de desenvolupament humà dels habitants dels densos barris espontanis ...
 • Las mejoras de infraestructura y servicios, herramienta de integración de los barrios precarios de Yaundé 

  Oliete Josa, Sergio; Ngnikam, Emmanuel; Álvarez Morillas, Silvia (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T03:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Les accions de millora en barris precaris tenen una considerable tradició des que, a mitjans dels anys 70, sorgís aquest tipus d'accions com a resposta al fracàs de les polítiques de reallotjament i demolició d'assentaments ...
 • Favela-Bairro, un nuevo paradigma de urbanización para asentamientos informales 

  Andreatta, Verena (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T01:00:00Z)
  Article
  Open Access
  A Rio de Janeiro, dins d'un escenari d'estabilitat poblacional registrat ja als inicis dels anys 1990, fou dissenyada una important política pública per a la reconducció dels processos d'urbanització marginal: el Programa ...
 • Bibliografía básica sobre servicios urbanos y equipamientos 

  Álvarez de Andrés, Eva (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T05:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Des de la primera Conferència Hàbitat a Vancouver el 1976, les ciutats han emergit com els escenaris socials, econòmics, culturals i polítics de major rellevància per al progrés humà, tant des de les seves possibilitats i ...
 • Servicios urbanos al alcance de todas las personas 

  Unknown author (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T05:00:00Z)
  Article
  Open Access
  La urbanización de la pobreza es inseparable del barraquismo como forma de crecimiento de las ciudades. Si no se producen acciones concertadas se prevé que el número de moradores de barrios precarios llegará en los próximos ...
 • Entrevista a Julián Salas: “El objetivo no es subir un escalón hacia la riqueza, sino avanzar hacia el derecho a la ciudad” 

  Caballero García, Araceli (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T08:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Julián Salas dice que han tomado la habitabilidad básica como bandera, hasta el punto de que le da nombre al grupo en el que trabaja en la Escuela de Arquitectura de Madrid: Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica, ...
 • Entrevista a Alejandro Montalbán 

  Caballero García, Araceli (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T07:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Alejandro Montalbán treballa en la seu de la Comissió Europea (CE) a Brussel·les. Les seves responsabilitats sobre polítiques de transport, infrastructures i desenvolupament urbà s'enquadren en la Direcció General de ...
 • Entrevista a Anna Kajumulo Tibaijuka: “Una ciudad inclusiva no es solo socialmente justa, sino también buena para el crecimiento y el desarrollo sostenible” 

  Sánchez García, Coia (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T06:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Anna Tibaïjuka és Directora Executiva d'UN-HABITAT des de setembre del 2000. Nascuda a Tanzània i doctora en Economia Agrícola per la Universitat de Ciències de l'Agricultura d'Upsala (Suècia), fins ara és la dona africana ...
 • Proyecto de hábitat de interés social “El Sartén” 

  Carrillo Messa, Diego (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T04:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Aquest projecte fi de carrera de l'ETS d'Arquitectura té per objectiu principal fer una proposta d'organització del territori i de parcel·lació concebuda des del punt de vista de desenvolupament integral que, a més de ...
 • Recursos formativos 

  Sánchez García, Coia (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T10:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Els projectes de cooperació que es dediquen al desenvolupament humà estan demostrant cada vegada més la seva efectivitat. Perquè es puguin realitzar projectes que de veritat vagin encaminats al desenvolupament humà de les ...
 • Recursos sobre poblaciones urbanas en Internet 

  García Gómez, Jorge; López Miguel, Daniel (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T11:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Entre els recursos disponibles a Internet es pot trobar nombrosa informació relativa als serveis i equipaments en poblacions urbanes en els països en desenvolupament.
 • The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements 2003 

  Magrinyà Torner, Francesc (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T13:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Aquesta publicació de l'agència de les Nacions Unides per als assentaments urbans, UN-Habitat, examina els factors en tots els àmbits -del local al global- que hi ha al darrere de la formació de tuguris (slums), tant en ...
 • Agua y saneamiento en las ciudades del mundo. 

  Corominas Renter, Andreu (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T12:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Es tracta d'una extensa publicació que en el seu subtítol, “Accions locals per a aconseguir objectius mundials”, concreta el seu objectiu principal: fer difusió d'experiències concretes locals en zones urbanes d'ingressos ...
 • El acceso a los servicios urbanos y la urbanización en los países del Sur: la necesidad de una perspectiva en el espacio y en el tiempo 

  Magrinyà Torner, Francesc (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T15:00:00Z)
  Article
  Open Access
  L'accés als serveis urbans és molt més complex i lent del que a vegades s'ha volgut veure i ha seguit sempre un procés gradual d'adaptació en l'espai i en el temps, de manera que aquest enfocament espai-temporal és primordial ...
 • Formación en el Norte de técnicos del Sur: Elogio del dualismo en planificación urbana 

  Fisette, Jacques (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T14:00:00Z)
  Article
  Open Access
  La presència d'estudiants de països del Sud a les universitats del Nord s'ha intensificat molt des de mitjans dels 80. Aquest article tracta diverses qüestions provocades per aquest fenomen, especialment les inquietuds de ...
 • Los servicios urbanos de agua ante la heterogeneidad social en las ciudades de África subsahariana: ¿hacia una ingeniería espacial de la diversidad? 

  Jaglin, Sylvie (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T16:00:00Z)
  Article
  Open Access
  La diversitat de les societats urbanes representa un repte de primer ordre per als governs locals i, més específicament, per a les institucions de control de les xarxes tècniques urbanes. A partir de l'exposició d'algunes ...
 • El Capital Social como base del desarrollo local 

  LanLanfranchi, Gabriel (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, 2005-07-24T02:00:00Z)
  Article
  Open Access
  Entre 1947 i 1960 la població del Gran Buenos Aires es va incrementar en més de dos milions d'habitants, de forma quasi caòtica, sense un pla capaç d'ordenar i distribuir els espais. La ciutat va créixer sota la lògica de ...