Summary

 • Salutació 

  Ferrer Llop, Josep (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
 • Els origens culturals de la insostenibilitat 

  Cano, Marcel; Cendra Garreta, Jaime; Stahel, Andri Werner (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
  Amb la Modernitat neixen els principals problemes que configuraran la cultura occidental i, amb ells, tota una sèrie de conseqüències molt importants pel que fa a la nostra situació contemporània. Tant els elements negatius ...
 • A manera d'editorial 

  Barceló Garcia, Miquel (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, 2005-05)
  Article
  Open Access
 • Oikonomía vs. crematística: base de las contradicciones del desarrollo moderno 

  Cendra Garreta, Jaime; Stahel, Andri Werner (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, 2005-05)
  Article
  Open Access
  Basant-se en la distinció entre oikonomia i crematística que ja en el seu dia va fer Aristòtil, en aquest article s'analitza com l'adveniment de la modernitat va suposar un canvi fonamental tant en les pràctiques com en ...
 • Desarrollos sostenibles 

  Stahel, Andri Werner; Cendra Garreta, Jaime; Cano, Marcel (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
  A partir dels arguments presentats en els articles Els orígens culturals de la insostenibilitat i Oikonomia y crematística s'analitza la dimensió ètica de la sostenibilitat, apuntant la necessitat d'un profund canvi ...
 • Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un modelo por construir 

  Antequera, Josep; González, Ernesto; Ríos Osorio, Leonardo Alberto (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
  El present article pretén donar una visió del desenvolupament sostenible com a marc de referència -conceptual i pràctic- el desenvolupament del qual s'emmarca dintre dels processos cognitius de l'ésser humà. En aquest ...
 • Les implicacions de la sostenibilitat 

  Folch i Guillèn, Ramon (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
  Sostenibilitat és internalització (i no tan sols econòmica) i, alhora, és l'acceptació de la matriu global: no hi ha paràmetres menyspreables. Cal una revisió del paradigma socioeconòmic que haurà de refer els balanços de ...
 • ¿Medir la sostenibilidad? Una aproximación al tema de los indicadores de sostenibilidad 

  Antequera, Josep; González, Ernesto (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
  En aquest article s'analitzen algunes de les conceptualitzacions bàsiques que ha de sustentar una metodologia per mesurar la sostenibilitat. Entenent que el concepte d'indicador és una variable subjectiva, que aïlla el ...
 • Recursos bibliogràfics sobre sostenibilitat 

  Puertas Molina, Miquel; Torn Poch, Pep (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access
 • Recursos a Internet sobre sostenibilitat 

  Torn Poch, Pep; Puertas Molina, Miquel (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
  Article
  Open Access