Summary

 • Salutació 

  Ferrer Llop, Josep (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2004-05)
  Review
  Open Access
 • A manera d'editorial 

  Barceló Garcia, Miquel (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2004-05)
  Review
  Open Access
 • ¿"Quo vadis", ética aplicada? 

  Alcoberro, Ramon (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2004-05)
  Article
  Open Access
  L'article intenta esbrinar l'estat actual i les orientacions de l'ètica aplicada i els seus reptes més punyents. Ho fa a partir de la constatació dels canvis que la tecnociència ha introduït en el món moderns, els símptomes ...
 • Els valors de la tecnologia 

  Torralba Roselló, Francesc (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2004-05)
  Article
  Open Access
  L'article aborda una presentació clàssica, en la forma i el contingut, dels valors de la tecnologia. Després d'analitzar el contingut de termes com tècnica, tecnologia i tecnocràcia, relaciona ètica i tecnologia en els ...
 • Investigación responsable. Límites y posibilidades 

  Stahel, Andri Werner (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2004-05)
  Article
  Open Access
  En aquest treball es busca analitzar la qüestió de la investigació responsable a partir de les condicionats culturals i econòmiques que, en la modernitat, configuren el desenvolupament tècnic. Tenint en compte la raó ...
 • Objecció de consciència tecnocientífica a la investigació militar 

  Marpons Ucero, Guillem (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2004-05)
  Article
  Open Access
  La recerca amb finalitats militars rep mundialment més finançament que qualsevol àrea de recerca civil. El model de progrés tecnocientífic que es va establir a molts països després de la Segona Guerra Mundial, caracteritzat ...
 • Responsabilitat social, codis d'ètica i formació dels enginyers 

  Nadeu Camprubí, Climent (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2004-05)
  Article
  Open Access
  La responsabilitat social dels enginyers s'amplia a mesura que progressa el desplegament tecnològic i se'n constaten les conseqüències. Això queda reflectit en més o menys grau en els documents i les actuacions de les ...
 • Recursos a Internet sobre recerca i ètica 

  Torn Poch, Pep; Puertas Molina, Miquel (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2004-05)
  Article
  Open Access
 • Recursos bibliogràfics sobre recerca i ètica 

  Puertas Molina, Miquel; Torn Poch, Pep (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2004-05)
  Review
  Open Access