Summary

 • Salutació 

  Ferrer Llop, Josep (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, 2003-05)
  Article
  Open Access
 • A manera d'editorial 

  Barceló Garcia, Miquel (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2003-05)
  Article
  Open Access
 • Historia, modelos y perspectivas de democracia 

  Comin, Pere (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2003-05)
  Article
  Open Access
  La democracia ha tingut significats molt diferents al llarg de la història. Des de la Grècia i Roma clàssiques, passant pel desenvolupament de la democràcia a l'Estat-nació en la modernitat, fins l'expansió de la democràcia ...
 • Es contradictori parlar de democràcia i globalització? 

  Subirats, Joan (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2003-05)
  Article
  Open Access
  El fenomen de la globalització planteja nous reptes a la governabilitat mundial i, en concret, als processos democràtics. L'article analitza la globalització des de l'òptica de la política, element present en la gènesi de ...
 • La unificación europea y el auge del poder de las multinacionales 

  Corporate Europe Observatory (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2003-05)
  Article
  Open Access
  Aquest article introdueix una de les conseqüències negatives de la bretxa democràtica a la Unió Europea (UE): l'auge del poder de les grans empreses. La creixent simbiosi entre la Comissió Europea i els principals grups ...
 • La visión individual y psicológica de la democracia 

  Aubet, María José (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2003-05)
  Article
  Open Access
  Després d'una breu caracterització històrica de la democràcia que acaba amb un ràpid balanç sobre la situació actual a occident, l'autora analitza la relació entre democràcia i indigència o pobresa per caracteritzar la ...
 • Democràcia i participació en el món local 

  Brugué, Quim; Martí, Salvador (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2003-05)
  Article
  Open Access
  Fer un balanç sobre determinades experiències democràtiques en el món local no és una tasca senzilla y molt menys una tasca que pugui realitzar-se en un espai tan reduït com el que aquí disposem. Amb tot, en el text que ...
 • Democràcia i tecnologia 

  Barceló Garcia, Miquel (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2003-05)
  Article
  Open Access
  Democràcia i política són, han estat sempre el centre dels discursos d'especialistes que, sovint, obliden les condicionants tecnològiques en certes opcions polítiques. No sempre s'ha tingut en compte el paper de la ...
 • Recursos bibliogràfics sobre democràcia 

  Puertas Molina, Miquel; Gómez Enrich, Roser (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2003-05)
  Article
  Open Access
 • Recursos a Internet sobre democràcia 

  Gómez Enrich, Roser; Puertas Molina, Miquel (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2003-05)
  Article
  Open Access