Summary

 • Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a secundària – 2a fase 

  Alberich Carramiñana, Maria; Barja Yáñez, Miguel Ángel; Borràs Sol, Júlia; Plans Berenguer, Bernat; Quer Bosor, Jordi; Thomas, Federico; Torras, Carme; Xambó Descamps, Sebastián (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Restricted access - author's decision
  El projecte implementa experiències pràctiques dels estudis universitaris de matemàtiques (grau, llicenciatura i màsters) en l'àmbit de la docència i la divulgació científica. La finalitat divulgativa pretén fomentar ...
 • Integració de GoogleDocs a la plataforma Moodle/Atenea 

  Alier Forment, Marc; Mayol Sarroca, Enric; Casany Guerrero, María José; Barceló Garcia, Miquel; Casado Arias, Pablo (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Google és una suite molt coneguta en línia d'instruments de col · laboració per al processament documental, fulls de càlcul, presentacions en línia, dibuix i fins i tot formes. Les últimes versions del principal LMS ...
 • Integració de la competència de la tercera llengua (anglès) en els estudis de grau 

  Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Heras Cisa, F. Xavier de las; Águila López, Francisco del; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, Ma. Rosa; Lao Luque, Concepción; López Martínez, Joan Antoni; Martínez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastià (2013-02-08)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha ...
 • Implementació i pilotatge de l'entorn virtual d'aprenentatge Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes), com a eina per a la millora de la comunicació acadèmica en anglès a la UPC 

  Arnó Macià, Elisabet; Soler Cervera, Antonia; Rueda Ramos, M. del Carmen; Díaz Boladeras, Marta; García-Almiñana, Daniel; Amante García, Beatriz; Armengol Castells, Lurdes; Llurda Giménez, Enric; Romero Gallego, Joaquín (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquest projecte forma part d’un treball més ampli que està duent a terme un equip interuniversitari d'innovació docent, amb seu a la UPC, que treballa en el desenvolupament de Quantum LEAP (Learning English for Academic ...
 • Implantació i difusió de la competència sostenibilitat i compromís social en l’enginyeria de sistemes 

  Bolea Monte, Yolanda; Grau Saldes, Antoni; Martínez García, Herminio; Manzanares Brotons, Manuel; Guerra Paradas, Edmundo; Miranda Añón, Alexandre (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és dotar al cos docent de la UPC de materials, coneixements i sensibilitat necessaris per integrar en els seus ensenyaments la competència transversal de la “Sostenibilitat i el Compromís ...
 • Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures i el treball en equip 

  Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Escobet Canal, Teresa; Giménez Pradales, José Miguel; Giralt Mas, Ma. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Sanahuja Moliner, Ricard; Vila Marta, Sebastià (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquest projecte té per objectiu millorar l'eficiència en l'aprenentatge introduint la web 2.0 com a eina quotidiana de coordinació del PDI i de treball en equip de l'alumnat. La part més important del projecte consisteix ...
 • Elaboració de materials docents interactius aplicats a l’experimentació en bioenginyeria 

  Bonsfills Pedrós, Anna; Dorado Castaño, Antonio David; Gamisans Noguera, Javier; Lao Luque, Concepción; Solé Sardans, Maria Montserrat (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En aquest projecte s’han elaborat pràctiques interactives de bioenginyeria a través de dues pàgines web, on hi ha continguts, fotos i vídeos del desenvolupament de cada pràctica, així com tests d’autoavaluació. Aquest ...
 • Creació de material en format vídeo com a suport a les assignatures de matemàtiques 

  Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquest projecte és la segona etapa d’un projecte iniciat el curs passat. Seguint la filosofia de l’EEES pretenem crear materials en format vídeo enfocats a facilitar el treball de l’estudiant i a millorar el seu procés ...
 • Eines d’autor: avaluació de noves eines orientades al desenvolupament de competències genèriques per la millora del procés d’aprenentatge autònom dels estudiants 

  Calomarde Palomino, Antonio; Rubio Sola, Jose Antonio; Vigara Campmany, Julio Enrique; Romeral Martínez, José Luis; Ortega Redondo, Juan Antonio (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Els cursos on-line massius (Massive Open On-line Courses) estan emergent i suposarà un gran repte en l’educació universitària en els propers anys. Universitats com Standford i MIT han començat aquest any cursos en obert ...
 • OPENL@BE: laboratorios abiertos para el @prendizaje de Electricidad 

  Casals Torrens, Pau; Bosch Tous, Ricardo; Closas Torrente, Lluís; Moreo Martínez, Juan Antonio (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Este proyecto ha sido implantado en la Facultad de Náutica de Barcelona y se aplica en las asignaturas de Electricidad y Máquinas Eléctricas. Sus objetivos son: convertir el aula en laboratorio y los laboratorios en ...
 • Taller de pràctiques de laboratori d'hidrologia subterrània mitjançant models físics experimentals 

  Fernández García, Daniel; Sánchez Vila, Francisco Javier; Saaltink, Maarten Willem; Custodio Gimena, Emilio (2013-02-08)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  En cap de les assignatures de grau d'hidrologia subterrània s'imparteixen pràctiques de laboratori. Això fa que l'estudiant rebi una educació purament teórica sense aaribar a assolir correctament els conceptes bàsics ...
 • Potenciació de l’ús dels recursos del campus ATENEA per a l’autoaprenentatge i el suport a la docència en les assignatures de circuits i dispositius electrònics 

  Fernández García, Raúl; Gil Galí, Ignacio; Ferrer Arnau, Luis Jorge; Gago Barrio, Javier; Berbel Artal, Néstor (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Tradicionalment, les assignatures relacionades amb l’anàlisi de circuits i dispositius electrònics son assignatures que presenten un baix rendiment acadèmic en comparació a d’altres. Es a dir, el percentatge d’alumnes ...
 • Integració curricular d'assignatures per al disseny del nou màster d'enginyeria aeronàutica 

  García-Almiñana, Daniel; Rodríguez Donaire, Silvia; Sureda Anfres, Miquel; Fajula, Anna; Castellblanque, Mariano; Colomer, Pere; Nualart, Pau; Mudarra López, Miguel; Casals, Miquel; Gassó Domingo, Santiago; Domènech, Josep Maria; Pérez, Luis Manuel; López, Lucía (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquest projecte ha implementat una prova pilot d’un pla transversal de coordinació de diferents assignatures (Projectes d’Enginyeria Aeronàutica (UPC-enginyeria aeronàutica), Direcció Estratègica (UPC-enginyeria ...
 • Desarrollo de herramientas de autoaprendizaje multimedia para cálculo de estructuras por ordenador en ingeniería 

  García Espinosa, Julio; Martínez, Javier; Yebra, Daniel; Cervera Ruiz, Miguel; Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio; Oller, Sergio; Suárez, Benjamín (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  En este proyecto se han desarrollado herramientas multimedia de autoaprendizaje para cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos (MEF). Estas herramientas permitirán mejorar la formación de los ...
 • Docència tecnològica dels materials compostos 

  Gil, Lluís; Bernat Masó, Ernest; Illescas Fernandez, Silvia; Marcé Nogué, Jordi; Pérez, Marco A.; Rupérez de Gracia, Elisa; Salán Ballesteros, Maria Núria; Sánchez, Montserrat (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La tecnologia de materials compostos combina un conjunt de processos i materials complexos. S’ha dissenyat una pràctica amb l’objectiu de transmetre a l’alumne els conceptes de disseny i fabricació utilitzant les ...
 • Aplicació d’eines TIC a la millora de les competències clíniques en l’àmbit de l’òptica i l’optometria: “OPTOstream” 

  Gispets Parcerisas, Joan; Ondategui Parra, Juan Carlos; Solà Pares, Ramón; Sánchez Herrero, Eulalia; García Pares, Eva; Rojo Badenas, Pilar (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Actualment, l’estudiantat de la Facultat d’Òptica i Optometria de les assignatures clíniques (Grau i Màster) participen de forma activa en l’atenció de pacient reals, sota la supervisió del professorat. Els casos at ...
 • SAGE, Matemàtiques interactives a l’abast 

  Guàrdia Rubies, Jordi; Aguiló, F.; Batlle, C.; Boza Rocho, Santiago; Massana Hugas, Immaculada; Morillo, P.; Muñoz, X.; Prat, J.; Serra, O.; Vilaltella, J.; Flors, O.; Prados, M. (2013-02-08)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  L'objectiu bàsic del projecte és augmentar significativament les capacitats d'autoaprenentatge dels estudiants de les assignatures de Matemàtiques del primer curs dels graus en enginyeria. El programari SAGE i els ...
 • Treball en col·laboració per a la millora de l'Aprenentatge Autònom mitjançant Atenea i sistemes TIC de “feedback” automàtic de qualitat 

  Jiménez González, Daniel; Ayguadé Parra, Eduard; Filgueras, Antonio (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’objectiu del projecte és millorar la qualitat docent de l'assignatura Programació Conscient de l'Arquitectura (PCA) en què l’estudiantat normalment realitza optimitzacions de codis d'una forma sistemàtica, sense un ...
 • Entorn de suport per al disseny d’activitats formatives basades en l’ús de sistemes de resposta interactiva a les Escoles del Campus Nord 

  Bragós Bardia, Ramon; Sánchez Carracedo, Fermín; Puigví Burniol, Maria Àngels; Saez Moreno, Germán; Morillo Bosch, M. Paz; Breitman Mansilla, Mónica Celia; Estela Carbonell, M. Rosa; Obiols Vives, Albert (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Les tres escoles del Campus Nord utilitzen els comandaments TurningPoint en algunes assignatures, sobretot de la fase inicial. La disponibilitat d’un nombre reduït de comandaments i la necessitat de repartir-los i ...
 • Integració de competències genèriques a les titulacions de Grau de l’Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) a través de les TIC: comunicació eficaç oral i escrita, tercera llengua i treball en grup 

  Masip Álvarez, Albert; Hervada Sala, Carme; Pàmies Gómez, Teresa; Arias Pujol, Antoni; Jaen Fernandez, Carles; Rodríguez Sorigué, María Cristina; Romero Durán, David; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Álvarez del Castillo, Ma. Dolores (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  S'ha equipat una sala de la Biblioteca del Campus de Terrassa, BCT, com a estudi d'enregistrament de vídeos. Els estudiants poden reservar anticipadament una sessió d'enregistrament mitjançant una plataforma digital ...
 • Elaboració d’un pla de tutories per a la FIB 

  Mora Giné, Mercè; Castell Ariño, Núria; Fernández Ruzafa, José; Herrero Zaragoza, José Ramón; Sánchez Carracedo, Fermín; Martínez Parra, Conrado; Nonell i Torrent, Ramon; Raventós Pagès, Ruth; Rius Carrasco, Roser (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La majoria d'estudiants que accedeixen a la universitat, i en concret a la FIB, no són conscients del que comporta cursar una carrera universitària. Els estudis universitaris requereixen molta dedicació. Sovint els ...
 • Creació d'un bloc d'optativitat amb un projecte pràctic comú, coherent i integrador 

  Planas Dangla, Rita María; Cugueró Escofet, Josep; Hernández Palacín, Juan Carlos; Morcego Seix, Bernardo; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Quevedo Casín, Joseba Jokin; Sarrate Estruch, Ramon (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  El projecte s’emmarca dins la transformació dels estudis cap a l’EEES i concretament a l’Escola d’Enginyers de Terrassa (EET). L’objectiu era dissenyar i aplicar un bloc de 3 assignatures optatives del Grau d’Enginyeria ...
 • Aprenentatge actiu dels sistemes d’informació 

  Raventós Pagès, Ruth; Raventós Pagès, Ruth; Botella, Pere; Aluja Banet, Tomàs; Aluja Banet, Tomàs; Cañabate Carmona, Antonio; Cañabate Carmona, Antonio; Sabaté, Ferràn; Barrabes Naval, Fernando; Barrabes Naval, Fernando (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’especialitat de Sistemes d’Informació del Grau en Enginyeria Informàtica ha de capacitar l’estudiant o estudianta per comprendre els processos operatius i la gestió que porten a terme les persones en les organitzacions ...
 • Espais vius: una experiència participativa per l’aprenentatge de la sostenibilitat urbana 

  Roca Bosch, Elisabet; Villares Junyent, Míriam; Oroval Junyent, Laia (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Espais vius és una iniciativa d’aprenentatge participatiu per sensibilitzar i transformar des de l’anàlisi de la intervenció urbana i de les actuacions en infraestructures. El principal objectiu és formar professionals ...
 • Mòduls per l’aprenentatge experimental de sistemes electrònics de mesura i control enfocats a sistemes biològics utilitzant Programmable Systems-on-Chip 

  Serrano Finetti, Roberto Ernesto; Hornero Ocaña, Gemma; Aliau Bonet, Carles; Hernández Yáñez, Eduard; González Flor, Cristina; Llorens Calveras, Jordi; Pineda Soler, Eloi (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’objectiu principal és l’elaboració de material de pràctiques de laboratori que permetin que els estudiants d’Enginyeria dels Sistemes Biològics utilitzin sistemes electrònics de mesura i control, amb aplicacions ...
 • Implantació de les competències Genèriques al Grau en Enginyeria Informàtica a la FIB 

  Sánchez Carracedo, Fermín; Ageno Pulido, Alicia; Belanche Muñoz, Luis Antonio; Cabré Garcia, José M.; Cobo Valeri, Erik; Farré Cirera, Rafael; García, Jordi; López, David; Marès Martí, Pere; Martín Escofet, Carme; Soler, Antonia (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Los planes de estudio del EEES deben diseñarse a partir de las competencias de la titulación, tanto específicas como genéricas. La universidad española tiene una amplia experiencia en trabajar y evaluar las competencias ...
 • Transversalitat en el disseny curricular del màster universitari en enginyeria d’organització 

  Sunyer Torrents, Albert; Albareda Sambola, Maria; Arcusa Postils, Ignasi; Fernández Alarcón, Vicenç; Figueras Jové, Jaume; García Parra, Mercedes; Griful Ponsati, Eulàlia; Guasch Petit, Antonio; Lordan González, Oriol; Pepió Viñals, Montserrat; Sallán Leyes, José María; Simó Guzmán, Pep; Solans Filella, Anna (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Mitjançant aquest projecte hem creat punts de connexió entre diferents assignatures per augmentar la transversalitat dins el pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització. D’aquesta manera, oferim ...
 • Disseny i implementació d’un cas pràctic d’introducció a l’estadística basat en la presa de decisions realistes sobre dades simulades 

  Tort-Martorell Llabrés, Xavier; Camps Lorente, Oriol; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluís; Puig Oriol, Xavier; Rodero de Lamo, Lourdes; Sánchez Espigares, Josep Anton; Solé Vidal, Ignasi; Riba Civil, Alexandre; Berenguer Guerra, Victor; Jurado Margarit, Adriana; Magriñà Amat, Carlos (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Un diagnòstic de les pràctiques d'estadística va portar a proposar per a una nova assignatura un joc competitiu en línia de presa de decisions basades en l'estadística. Aquest utilitza dades simulades i un web en què ...
 • Elaboració de materials transversals per a l'aprenentatge actiu de les matèries de processat d'imatge i vídeo pels graus de sistemes audiovisuals i de telecomunicacions 

  Vilaplana Besler, Verónica; Casas Pla, Josep Ramon; Gasull Llampallas, Antoni; Marqués Acosta, Fernando; Morros Rubió, Josep Ramon; Pardàs Feliu, Montse; Ruiz Hidalgo, Javier; Salembier Clairon, Philippe Jean (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La finalitat del projecte ha estat promoure la col·laboració i coordinació entre les diverses assignatures de processat d'imatge i vídeo impartides per professors del Departament de TSC, als graus de telecomunicacions ...
 • Desenvolupament de nou material docent basat en eines TIC per a la realització de pràctiques relacionades amb l’òptica fisiològica 

  Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume; Tapias Anton, Montserrat; Álvarez Muñoz, José Luis; Torrents Gómez, Aurora; Torrecilla Ribalta, Elena; Arjona Carbonell, Mª Montserrat (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  L’òptica fisiològica és la matèria que estudia el procés visual des d’un punt de vista fonamentalment òptic. S’encarrega de l’estudi de l’ull com a sistema òptic i receptor d’energia radiant, així com de les característiques ...
 • Innovació i investigació docent per millorar l’enginy i la creativitat dels alumnes d’Enginyeria i Arquitectura 

  Villasevil Marco, Francisco Javier; López Martínez, Antonio Miguel; Gómez Urgellés, Joan Vicenç; Salán Ballesteros, Maria Núria; Lázaro Villa, José Antonio; Majó Roca, Mª Antonia; Soler Ruiz, Juan; Gorchs Altarriba, Roser; Llorens García, Ariadna; Papiol Vera, Emilia; Vigara Campmany, Julio Enrique; López Membrilla, Manuel; López Membrilla, Dolores; Morillas Varón, Rafael; Taberna Torres, Judit; Bernadó Ortega, Miguel (2013-02-08)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  El nou marc de l’EEES i l’experiència docent en las àrees de l’Enginyeria i l’Arquitectura, indueix a pensar en la introducció de noves metodologies docents motivades per la necessitat d’adaptar, en la mesura del ...