Com a principal resultat del Congrés Internacional celebrat a Terrassa el desembre de 1995 al voltant dels temes que donen nom a la pròpia Càtedra, va nèixer, el mes de maig de 1996, aquesta novaCàtedra UNESCO de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). [...]

Sumari