En aquest XIX congrés d’EBEN es plantegen dues qüestions bàsiques: d’una banda, identificar els problemes ètics i de RSE per la direcció d’empreses en l’àmbit de la presa de decisions sobre gestió de les tecnologies, la innovació, la informació i el coneixement. D’una altra banda, analitzar la forma d’aplicar principis ètics i de RSE a aquestes decisions, fet que ha de constituir com un nou model d’estratègia empresarial que afecta directament a la capacitat competitiva de l’organització i al desenvolupament humà de les societats.

Summary