Revista trimestral on es publiquen estudis geològics regionals i comarcals realitzats en terres aragoneses. Revista publicada únicament en castellà. Editor: Museu de Geologia "Valentí Masachs"

e-ISSN: 2385-7641

DL: B 14085-2015 (versió electrònica)

Recent Submissions

View more