Intangible Capital és una revista científica d'accés obert que publica articles, de caràcter teòric i empíric, amb la intenció d'avançar en la comprensió dels fenòmens relacionats amb el management i el comportament organitzatiu, des de les perspectives de direcció estratègica, capital intel·lectual, gestió de recursos humans, psicologia aplicada, educació, TIC, gestió de la cadena de subministraments, comptabilitat...

Intangible Capital es una revista científica de acceso abierto que publica artículos, de carácter teórico y empírico, con la intención de avanzar en la comprensión de los fenómenos relacionados con el management y el comportamiento organizativo, desde las perspectivas de dirección estratégica, capital intelectual, gestión de recursos humanos, psicología aplicada, educación, TIC, gestión de la cadena de suministros, contabilidad...

Intangible Capital is an open access scientific journal that publishes theoretical or empirical peer-reviewed articles, which contribute to advance the understanding of phenomena related with all aspects of management and organizational behavior, approached from the perspectives of intellectual capital, strategic management, human resource management, applied psychology, education, IT, supply chain management, accounting...

Editors / Editores:

Jasmina Berbegal, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
Pep Simó, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya

Editorial Board / Equip editorial:

Francisco Aliaga Abad, Universidad de Valencia, Espanya
Marc Bonnet, Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR, França
Dra. Edna R. Bravo-Ibarra, Universidad Industrial de Santander, Colòmbia
Francisco Javier Carrillo, Tecnológico de Monterrey, Mèxic
David Castillo, IQS School of Management, Espanya
Josep Coll Bertran, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya
Ramon Companys, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
Manuel Espitia, Universidad de Zaragoza, Espanya
Dr. José António Figueiredo Almaça, Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
Ercilia García-Álvarez, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Espanya
Mercedes Garcia-Parra, (2004-2007). Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
Liliana Herrera, Universidad de León, Espanya
Azman Bin Ismail, Universiti Malaysia Sarawak, Malaisia
Josep Maria Jorda, Universitat de Barcelona, Espanya
Esteban Lafuente, Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, Espanya
Xavier Llinas-Audet, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
Luis E. Lopez, INCAE, Costa Rica
Jordi López-Sintas, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya
Cecilio Mar Molinero, Kent University, Regne Unit
Pablo Martin de Holan, IE Business School / INCAE, Espanya
Francisco Martin Peña, Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya
Carme Martinez, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya
Rajesh K Pillania, Management Developement Institute, Índia
Carlos Robles, Universidad Autónoma del Estado de México, Mèxic
Jose Maria Sallan, (2008- ). Universitat Politècnica de Catalunya., Espanya
Henri Savall, Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR, França
Enric Serradell, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya
David Urbano, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya
Ramon Valle Cabrera, Universidad Pablo de Olavide, Espanya
Ferran Vendrell-Herrero, University of Birmingham, Regne Unit
Véronique Zardet, Université Jean Moulin Lyon-3 / ISEOR, Francia

Web site: http://www.intangiblecapital.org/

Collections in this community

Recent Submissions

View more