Vídeos de presentació d'aquest número
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2262

Summary