"Competències docents i formació del professorat universitari: un estudi conjunt de la universitat pública catalana "

Summary