D’UR: ACTUALITAT D’URBANISME, ARQUITECTURA I CIUTAT / URBANISM, ARCHITECTURE AND CITIES NOW

D’UR visualitza en temps real i format electrònic opinió i informació d’actualitat sobre urbanisme, arquitectura i ciutats des de Barcelona. D’UR es planteja com un canal d’intercanvi per a temes, iniciatives i projectes recents. Per tal d’aconseguir-ho confiem en la participació d’un ampli equip de col•laboradors, tal i com en l’època de la UR-revista. Poques activitats com l’urbanisme tenen tant impacte en la nostra quotidianitat i no obstant, tan poques oportunitats de disposar d’un espai propi de mirada i judici.

D’UR visualiza en tiempo real y formato electrónico opinión e información de actualidad sobre urbanismo, arquitectura y ciudades desde Barcelona. D’UR se plantea como canal de intercambio para temas, iniciativas y proyectos recientes. Para conseguirlo confiamos en la participación de un amplio equipo de colaboradores tal como sucedió con UR-revista en su tiempo. Pocas actividades como el urbanismo tienen tanto impacto en nuestra vida cotidiana y sin embargo tan pocas oportunidades de disponer de un espacio propio de mirada y juicio.

D’UR renders news and opinion about urbanism, architecture and the city in visual terms, real time, and electronic form. Our mission is to serve as a medium for discussion about new topics, initiatives, and projects. In order to accomplish this we are counting on the collaboration of a broad network of people, just as happened with the UR-revista in it’s own day.Not many fields with as deep an impact on our daily lives as urban planning and design have so few outlets of their own for examining and assessing current developments.

D'UR

https://dur.upc.edu/

ISSN: 2013-9209
eISSN: 2014-2196

Edita:

Maria Rubert

Josep Parcerisa

Carles Crosas

Grup de Recerca Laboratori d’Urbanisme de Barcelona

DUOT-ETSAB Av. Diagonal, 649, planta 4ª, 08028 Barcelona

E-mail: d.ur@upc.edu

Tel: +34.93.401.63.99

Collections in this community

 • 11/2023 [14]

  MSM Prize 2023/11
 • 10/2021 [18]

  MSM Prize 2021/10
 • 09/2020 [7]

  Papers
 • 08/2019 [16]

  MSM Prize 2019/08
 • 07/2017 [12]

  MSM Prize 2017/07
 • 06/2016 [1]

  Papers: Barcelona 1975-2015: metròpoli en transformació 2
 • 05/2015 [1]

  Papers: Barcelona 1975-2015: metròpoli en transformació 1
 • 04/2013 [16]

  Papers
 • 03/2012 [5]

  Papers: Homenatge a Manuel de Solà-Morales / Homage to Manuel de Solà-Morales
 • 02/2011 [27]

  Papers
 • 01/2010 [28]

  Papers

Recent Submissions

View more