Jornada que se celebra des de 2010 te com a objectiu principal donar a conèixer les experiències i les possibilitats que ofereixen les diverses factories a tota la comunitat unviersitària en relació a l'aprofitament didàctic dels recursos multimèdia

Es fa èmfasi en la importància dels materials didàctics i en les seves possibilitats per afavorir l'aprenentatge de qualitat de l'estudiantat

Podeu consultar els vídeos d'aquesta jornada a la Videoteca http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2072

Collections in this community

Recent Submissions