La biblioteca del Fons Històric de Ciència i Tecnologia de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona conté uns 11.000 llibres i 5.000 volums de revistes, especialitzats en ciència i tecnologia i publicats des del segle XVI fins a l'any 1950.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more