La col·lecció de fons antic de la Biblioteca del Campus de Terrassa està formada per més de 2.000 documents (entre llibres i títols de revista), especialitzats en Ciència i Tecnologia i editats amb anterioritat a l'any 1950. Una gran part d'aquest fons està especialitzat en l'Enginyeria tèxtil i paperera.

Recent Submissions

View more