El Fons antic de la biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona conserva un important patrimoni documental sobre les ciències i tècniques relacionades amb el mar i la navegació. El fons recull uns 3.300 volums que daten des de 1669 fins a 1950, una col·lecció de 130 títols de revista i un fons cartogràfic amb 200 cartes nàutiques antigues d'on cal destacar les 75 cartes manuscrites realitzades per estudiants de l'antiga escola durant el segle XIX.

Per saber-ne més: Fons històric de l'FNB
Per aprofundir en el coneixement d'aquesta col·lecció, visiteu el portal "Fons històric de l'FNB" on podreu consultar el catàleg del fons històric, el llistat de títols de revistes d'aquest fons, publicacions editades per l'FNB i altres recursos d'interès.

Recent Submissions

View more