La biblioteca del Fons Històric de Ciència i Tecnologia de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona conté uns 5.000 volums de revistes. Aquí trobareu els títols més representatius digitalitzats.

Recent Submissions

View more