Roberto Guerra Fontana (1941-1995) aparellador, arquitecte i doctor-arquitecte; inicià la seva docència com a professor de càlcul estructural l’any 1964 a l'Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (EUATB).

Va obtenir plaça de catedràtic a les universitats de Sevilla, Politècnica de València i a la Politècnica de Catalunya; arribant a ser director de l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Valencia i de l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona (EUPB) durant els anys 1994-1995, any en el qual va morir en un tràgic accident de cotxe.

A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), l’antiga EUPB, Roberto Guerra va impulsar una profunda renovació dels continguts de les assignatures d'estructures que s'impartien a l'Escola, introduint els mètodes matricials de càlcul, reforçant l'aplicació pràctica dels coneixements científics i tècnics i posant una especial atenció en l'evolució del coneixement al llarg del temps.

Els apunts que va generar durant tota la seva carrera docent són un llegat disponible a tothom a través del Dipòsit de Materials Docents de les Biblioteques de la UPC.