El Fons antic de la biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona conserva un important patrimoni documental sobre les ciències i tècniques relacionades amb el mar i la navegació. El fons recull uns 3.300 volums que daten des de 1669 fins a 1950, una col·lecció de 130 títols de revista i un fons cartogràfic amb 200 cartes nàutiques antigues d'on cal destacar les 75 cartes manuscrites realitzades per estudiants de l'antiga escola durant el segle XIX.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more