Recent Submissions

 • Fonaments i estructures d'àlgebra lineal 

  Boadas Elvira, Juan; Olivar Tost, Gerard (Edicions UPC, 1993)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquesta publicació s'ha d'entendre com una col·lecció d'apunts de classe, millorats i escrits en un format més clar. No es pretén que sigui una obra de referència, ja que omet alguna demostració i no fa un tractament ...
 • Estadística aplicada per a enginyeria 

  Ras Sabido, Antoni (Edicions UPC, 1993)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  Aquest llibre d'estadística s'orienta cap a la part aplicada d'aquesta matèria. Tracta dels temes següents: anàlisi exploratòria de dades, probabilitat i inferència, control estadístic de qualitat i regressió lineal. ...
 • CAD en el arte de la ornamentación 

  Mumbru Laporta, José; Ochoa Vives, Manuel; Orellana Almendras, Márilyn (Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1995)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El contenido de esta monografía es el resultado de una reflexión sobre el proceso del diseño básico. Desde antiguo se conocen los movimientos a base de giros, simetrías, traslaciones y homotecias; no obstante, su utilización ...
 • Toma de decisiones : análisis y entorno organizativo 

  Cañabate Carmona, Antonio (Edicions UPC, 1997)
  Book
  Open Access
  Este libro está orientado a estudiantes universitarios de Administración de Empresas, Economía de la Empresa y otras materias afines. Por su enfoque práctico, que rehuye las exposiciones teóricas y persigue la aplicabilidad, ...
 • Radiofreqüència : una introducció experimental 

  Berenguer Sau, Jordi (Edicions UPC, 1998)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El llibre presenta el desenvolupament d'un conjunt d'experiències de laboratori destinades a posar en evidència els aspectes més característics de la tecnologia de la radiofreqüència aplicada a la telecomunicació, tant pel ...
 • Simulación analógica basada en Spice 

  Sánchez Etchegaray, Jesús María (Edicions UPC, 1996)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  En este libro se describen los análisis y dispositivos fundamentales disponibles en el programa de simulación electrónica SPICE. Está dirigido a aquellas personas con conocimientos básicos de electrónica que quieran aprender ...
 • Temperatura i calor : teoria i problemes 

  Auguet Sangrá, Carlota E.; Camí Babra, Enric; Ramírez de la Piscina Millán, Laureano; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Edicions UPC, 1995)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  En aquest text es presenta de forma conjunta, concisa i elemental, tant des de l'aspecte teòric com pràctic, efectes com les dilatacions que es produeixen en materials sotmesos a variacions de temperatura i les tensions o ...
 • Materials elèctrics i electrònics 

  Baile Puig, Maria Teresa; Forn Alonso, Antonio; Martín Fuentes, Enrique; Picas Barrachina, Josep Anton; Ribas Guimera, M. Montserrat (Edicions UPC, 1996)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  L'objectiu principal d'aquesta obra és facilitar als alumnes d'enginyeria una introducció en el camp dels materials elèctrics i electrònics, classificats per la seva funcionalitat. El llibre s'ha desenvolupat de forma que ...
 • La Empresa y la competitividad 

  Mussons Sellés, Jaume (Edicions UPC, 1997)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El presente libro intenta dirigir la atención del lector hacia las nuevas herramientas de análisis que proporciona la estrategia empresarial. Mediante su utilización estamos seguros de que conseguirá obtener una nueva ...
 • Mètodes quantitatius d'organització industrial : problemes no lineals 

  Corominas Subias, Albert; Companys Pascual, Ramón; Coves Moreno, Anna Maria; Ferrer Llop, Josep; Roselló Molinari, Francesc Xavier (Edicions UPC, 1997)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest text és en gran part resultat de l'activitat docent dels autors en les assignatures de Mètodes Quantitatius d'Organització Industrial incloses en el plans d'estudis d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria d'Organització ...
 • Equips perifèrics i terminals 

  Casals Ibáñez, Lluís (UPC, 1994)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest llibre pretén ser una guia per cursar l'assignatura Equips Perifèrics i Terminals dins dels estudis d'Enginyeria Tècnica en Equips Electrònics de l'EUPVG, encara que també pot servir de base per a qui es vulgui ...
 • Forma reduïda de Jordan : aplicacions 

  Magret Planas, Maria dels Dolors; Puig Pla, Carles; Hernando Martín, María del Carmen (Edicions UPC, 1997)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  La forma reduïda de Jordan té un paper fonamental en la classificació d'endoformismes i és extramadament important en la Matemàtica Aplicada, ja que dóna resposta a qüestions relatives a una gran diversitat d'aplicacions. ...

View more