Enviaments recents

 • Els Robots industrials. Vol. 2, Aplicacions 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 1998)
  Llibre
  Accés obert
  Els robots a la indústria. Aplicacions i terminals. Implantació i estudi de casos.
 • Unions cargolades 

  Fenollosa Coral, Josep; Martínez Miralles, Jordi Ramon; Veciana Fontanet, Joaquim Maria (Iniciativa Digital Politècnica, 2016)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
 • Disseny de màquines. Vol. 2, Estructura constructiva 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 2001)
  Llibre
  Accés obert
  Aquest text té per objecte proporcionar un conjunt ordenat de consideracions pràctiques sobre l'estructura constructiva de les màquines. El capítol 1 fa una introducció sobre les funcions estructurals de les màquines ...
 • Disseny de màquines. Vol. 4-2, Selecció de materials 2 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 1997)
  Llibre
  Accés obert
  Els objectius d'aquest text són proporcionar criteris per a la selecció de materials en el disseny de màquines i, alhora, oferir una panoràmica dels principals materials usats en aquesta disciplina tot facilitant una ...
 • Disseny de màquines. Vol. 5, Metodologia 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 2002)
  Llibre
  Accés obert
  L'objectiu d'aquesta obra és proporcionar ajudes conceptuals i metodològiques per a aquelles persones que en la seva vida professional han d'emprendre el disseny o la fabricació d'un producte o màquina. El text fa un èmfasi ...
 • Disseny de màquines. Vol 4-1, Selecció de materials 1 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 1997)
  Llibre
  Accés obert
  Els objectius d'aquest text són proporcionar criteris per a la selecció de materials en el disseny de màquines i, alhora, oferir una panoràmica dels principals materials usats en aquesta disciplina tot facilitant una ...
 • Extensometria 

  Martín i Batlle, Mateu; Roure Fernández, Francisco; Sanz Rubies, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 1992)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Conté: 1. Galgues extensomètriques. 2. Mesuraments. 3. Instrumentació.
 • La Fatiga dels elements mecànics 

  Bigordà Peiró, Jacinto; Fenollosa Coral, Josep (Edicions UPC, 1993)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Aquest text és un estudi del fenomen de la fatiga dels elelments mecànics per la teoria de la duració segons la tensió. Després d'unes consideracions introductòries, fa una descripció i una anàlisi dels assaigs de flexió ...
 • Unions cargolades 

  Fenollosa Coral, Josep (Edicions UPC, 1993)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Tecnologia de les unions cargolades. Normativa sobre unions cargolades. Unió sotmesa a càrrega axial. Bases de càlcul. Unió sotmesa a càrrega axial. Muntatge amb tensió i força separadora posterior. Càlcul d'unions amb ...
 • Control numèric 

  Vivancos Calvet, Joan (Edicions UPC, 1996)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  Conté: 1. Conceptes, característiques i elements bàsics. 2. Programació
 • Els Robots industrials. Vol. 1, Característiques 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 1998)
  Llibre
  Accés obert
  Els robots a la indústria. Aplicacions i terminals. Implantació i estudi de casos.
 • Disseny i càlcul de molles 

  Riba Romeva, Carles (Edicions UPC, 1993)
  Llibre
  Accés obert
  Les molles i, en general, els elements elàstics tenen funcions importants en les màquines que cal que compleixin amb exactitud i fiabilitat. Aquesta obra ofereix un conjunt de criteris de disseny i de metodologies de càlcul ...

Mostra'n més