Recent Submissions

 • Laboratori de geometria computacional 

  Trias Pairó, Juan (Edicions UPC, 2005-10)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  L'obra és la planificació completa dels treballs de laboratori de l'assignatura de Geometria Computacional de la FIB. El seu objectiu és presentar material, basat en Mathematica, per desenvolupar les pràctiques d'un ...
 • Fonaments de la corrosió i mesures de protecció 

  Bilurbina Alter, Luis; Liesa Mestres, Francisco (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2019-02)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El llibre és adreçat a tècnics de les indústries de la producció i del manteniment d'instal·lacions, a estudiants d'enginyeria i de ciències dels materials i, en general, a tots aquells que en la seva professió estan ...
 • Mecánica de fluidos : problemas resueltos 

  Bergadà Granyó, Josep Maria (Edicions UPC, 2008)
  Book
  Open Access
  El presente libro es fruto de la experiencia adquirida durante toda una carrera universitaria. Muchos de los problemas que se exponen fueron, en su momento, problemas de examen de la asignatura Mecánica de Fluidos. Por una ...
 • Geometria descriptiva : sistema dièdric i acotat : problemes 

  Gómez Jimenez, Francisco; Fernández González, Mario (Edicions UPC, 2007)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Amb la publicació d'aquest llibre de pràctiques i exàmens proposats, degudament resolts i comentats, en què es combina la resolució gràfica amb la numèrica, es vol orientar i ajudar els estudiants d'enginyeria i arquitectura ...
 • Mecánica de fluidos : problemas resueltos 

  Bergadà Granyó, Josep Maria (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Open Access
  El presente libro es fruto de la experiencia adquirida durante toda una carrera universitaria. Muchos de los problemas que se exponen fueron, en su momento, problemas de examen de la asignatura Mecánica de Fluidos. Por una ...
 • Programació i bases de dades : pràctiques 

  Xhafa Xhafa, Fatos; Marco Gómez, Jordi (Edicions UPC, 2007)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  Els materials d'aquest llibre cobreixen les sessions de laboratori de l'assignatura Programació i Bases de Dades de les titulacions de les enginyeries tècniques industrials. L'objectiu primordial és recollir, de manera ...
 • Cálculo avanzado para ingeniería : teoría, problemas resueltos y aplicaciones 

  Arias Vicente, Irene; Gesto Beiroa, José Manuel; Gibergans Bàguena, José; Ikhouane, Fayçal; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Pujol Vázquez, Gisela; Vidal Seguí, Yolanda (Edicions UPC, 2008)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  Este libro sigue el esquema básico de la asignatura troncal Matemáticas 2 (capítulos 1, 2, 3, 4 y 5) y parte del temario de las asignaturas Matemáticas 1 (capítulo 1) y Matemáticas 3 (capítulos 6 y 7), que los autores ...
 • Electrotecnia : circuitos magnéticos y transformadores 

  Alabern Morera, Francesc Xavier; Humet Coderch, Luís (Edicions UPC, 2007)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El proceso de convergencia de Bolonia, que ha de regular el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pretende modificar el actual sistema educativo hacia una metodología encaminada a aumentar la eficacia de la enseñanza, ...
 • Formigó armat i pretensat : exercicis curts de bases de càlcul i estats límits adaptat a la instrucció EHE-08 

  Marí Bernat, Antonio Ricardo; Molins i Borrell, Climent; Bairán García, Jesús Miguel; Oller Ibars, Eva (Edicions UPC, 2009)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Formigó armat i pretesat. Exercicis curts de bases de càlcul i estats límits. Adaptat a la Instrucció EHE-08 és un llibre concebut bàsicament com a material d'autoaprenentatge per als estudiants d'estructures de formigó ...
 • Simulació discreta per mitjà de la interacció de processos : una visió a través del GPSS 

  Fonseca Casas, Pau (Edicions UPC, 2009)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El propòsit principal d'aquest text és proporcionar al lector els coneixements necessaris per poder construir models de simulació seguint el paradigma d'interacció de processos. Per assolir aquest objectiu, es descriu amb ...
 • Electrotecnia : circuitos eléctricos en alterna 

  Alabern Morera, Francesc Xavier; Humet Coderch, Luís (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El proceso de convergencia de Bolonia, que ha de regular el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pretende modificar el actual sistema educativo hacia una metodología encaminada a aumentar la eficacia de la enseñanza, ...
 • Circuitos eléctricos : problemas 

  Alabern Morera, Francesc Xavier; Font Piera, Antonio (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  La obra se ha estructurado en torno a dos grandes bloques, correspondientes al comportamiento de circuitos eléctricos en régimen permanente y su estudio en régimen dinámico o transitorio. La resolución de los circuitos ...

View more