La Facultat d'Informàtica de Barcelona és un centre docent encarregat de la configuració, la gestió administrativa, l'organització i el seguiment dels ensenyaments universitaris dirigits a l'obtenció d'una o més titulacions oficials en el camp de la Informàtica o matèries afins.

La Facultat està integrada pel professorat assignat pels Departaments per fer la docència corresponent als plans d'Estudis de la Facultat, els estudiants matriculats en els ensenyaments dels plans d'Estudis de la Facultat i el Personal d'Administració i Serveis assignat expressament a la Facultat. Podrà, a més, col.laborar temporalment en la Facultat personal amb funcions específiques de docència, formació, assessorament, administració o serveis, sense que se'l consideri membre de la Facultat.

Collections in this community

Recent Submissions

View more