Consisteix en una exposició de pòsters amb propostes de temes per Treballs Finals del Màster (TFM) elaborats per les empreses o institucions, amb la col·laboració, si escau, d'un professor tutor de la UPC o de la UB en el cas del Màster en Estadística i Investigació Operativa (MEIO), acompanyats d'una breu presentació de 5 minuts per part d'un representant de l'empresa o institució.

Zonavídeo UPC Series

Now showing items 1-1 of 1

      Recent Submissions